KATEGORIJE

Objavljeni prvi natječaji EU programa CERV

20.04.2021. / vijesti / eu projekti

Objavljeni su prvi natječaji za prijavu projektnih prijedloga u sklopu programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), po jedan iz svake od njegove četiri ključne programske osi: vrijednosti Unije, jednakost, prava i rodna ravnopravnost, angažman i sudjelovanje građana, te prevencija rodno temeljenog nasilja i nasilja prema djeci.

Natječaji su objavljeni na portalu Funding and Tenders.

Program ima za cilj osigurati financiranje angažmana građana, promicanje jednakosti za sve i provedbu prava i vrijednosti Europske unije. Doprinijet će održavanju i daljnjem razvoju otvorenih, demokratskih, jednakih i uključivih društava utemeljenih na vladavini zakona. Opisi programa i natječaja za razdoblje 2021-2022 mogu se naći u radnom programu.
Program CERV je nasljednik programa prethodnog programskog razdoblja, Rights, Equality & Citizenship Programme, te je za njega nadležna Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača (DG Justice and Consumers). U ovom programskom razdoblju zajedno s programom Pravosuđe, Justice, čini fond “Justice, Rights and Values Fund”.

Više informacija o programu CERV može se naći na mrežnim stranicama.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI