O SVEUČILIŠTU / EU PROGRAMI I FONDOVI / PROGRAMI UNIJE

Programi Unije

O programima

Programi financiranja EACEA-e za ovo razdoblje bit će:

 • Erasmus+
 • Obzor Europa
 • Kreativna Europa
 • Europske snage solidarnosti
 • program Građanstvo, jednakost, prava i vrijednosti (Citizenship, Equality, Rights and Values programme – CERV)

Ovi programi nadovezat će se na uspjeh svojih prethodnika (Erasmus +, Kreativna Europa, Europske snage solidarnosti i Europa za građane), a očekuje se da će relevantni natječaji biti objavljeni početkom proljeća.

Svi novi natječaji objavljivat će se na Funding & Tenders portalu Europske komisije.

Europska komisija je objavila Vodič za upotrebu amblema Europske unije za korisnike EU financiranja.

O Erasmus+ programu i projektima možete pročitati u izdvojenom izborniku na sljedećoj poveznici, a u nastavku više o ostalim spomenutim programima.

Više o radu Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) i programima kojima upravlja saznajte u brošuri.

Proračun Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) za razdoblje 2021. – 2027.
Koraci procesa pripreme ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između koordinatora i EACEA-e

Kreativna Europa 2021. – 2027.

Program Kreativna Europa vodeći je instrument podrške kulturnom i audiovizualnom sektoru i sastoji se od dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA.

S namjenskim proračunom većim od 2,4 milijarde eura, a koji podrazumijeva trenutačnih 1,8 milijardi eura te dodatnih 0,6 milijardi eura, novi će Program nastaviti promovirati kulturne i jezične raznolikosti, kulturnu baštinu i konkurentnost te omogućiti kulturnim i kreativnim organizacijama, kao i njihovim profesionalcima zajedničko stvaranje i prekograničnu suradnju, s ciljem dosezanja šire publike, baveći se trenutačnim društvenim pitanjima te posebno podržavajući nove umjetnike.

Potprogram MEDIA nastavit će podržavati projekte s europskom i međunarodnom dimenzijom, njegovanje talenata te poticanje korištenja novih tehnologija za jačanje konkurentnosti sektora.

Više informacija o potprogramu Kultura može se naći na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, a o potprogramu MEDIA na mrežnim stranicama Deska Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

Novi centralizirani program CERV u razdoblju za 2021. – 2027. pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru. Objedinjavanje dosadašnjih triju programa donijet će prijeko potrebno pojednostavljenje i pojačanu učinkovitost.

CERV je najveći program Unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju.

Opći cilj novog programa je zaštita i promicanje prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima Europske unije i Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Ovaj će se opći cilj postići kroz tri specifična cilja:

 • promicanje jednakosti i prava: sprečavanje i borba protiv nejednakosti i diskriminacije, promicanje politike koja zagovara rodnu ravnopravnost i anti-diskriminaciju, kao i politike za borbu protiv rasizma i svih oblika netolerancije, zaštitu i promicanje prava djeteta, prava osoba s invaliditetom, prava građanstva Unije i prava na zaštitu osobnih podataka;
 • promicanje građanskog angažmana i sudjelovanja u životu Unije: fokus na povećanje razumijevanja građana o Uniji, njezinoj povijesti, kulturnoj baštini i raznolikosti, te promicanje razmjene i suradnje između građana različitih zemalja;
 • borba protiv svih oblika nasilja: prevencija i borba protiv svih oblika nasilja nad djecom, mladima, ženama i drugim rizičnim skupinama, te podrška i zaštita žrtava takvog nasilja.

U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline:

1) Vrijednosti Unije;
2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost;
3) Uključenost i sudjelovanje građana;
4) Daphne – borba protiv svih oblika nasilja.

Više informacija o programu
Promotivni video programa CERV

Natječaji će biti objavljeni na portalu Funding & tenders oppotunities.

Programi Justice i CERV – usvojeni radni programi za 2021-2022
Objavljeni prvi natječaji programa CERV
Prezentacije prvog CERV Civil Dialogue Week-a

Digitalna Europa 2021. – 2027.

Europska komisija predstavila je novi program financiranja pod nazivom Program Digital Europe (DEP), a koji se nadovezuje na strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta koju je Komisija pokrenula u svibnju 2015. godine, a glavni joj je cilj potaknuti europsku digitalnu transformaciju u korist građana i poduzeća.

Prijedlog Komisije predviđa budžet od 9,1 milijarde eura u razdoblju 2021. – 2027. za pet područja:

 • Superračunala: 2,7 milijardi eura predviđeno je za projekte koji će financirati izgradnju i jačanje superračunala, obradu podataka i neovisnu i konkurentnu opskrbu tehnologije u Europi.
 • Umjetna inteligencija (AI): predviđeno je 2,5 milijardi eura za pomoć u širenju AI u europskom gospodarstvu i društvu.
 • Kibernetička sigurnost i povjerenje: 2 milijarde eura uložit će se u poticanje kibernetičke obrane i industrije kibernetičke sigurnosti EU-a, financiranje najmodernije opreme i infrastrukture za kibernetičku sigurnost, kao i potporu razvoju potrebnih vještina i znanja. 
 • Digitalne vještine: 700 milijuna eura iz ovog područja predviđeno je za napredne digitalne vještine kroz dugoročne i kratkoročne tečajeve i stručnu praksu.
 • Digitalna transformacija javne uprave i interoperabilnost: 1,3 milijarde eura podržat će digitalnu transformaciju javnih usluga i njihovu interoperabilnost na razini cijele EU.

Komisija očekuje da će program nadopuniti i stvoriti sinergiju s ostalim povezanim programima, posebno s Instrumentom za povezivanje Europe (CEF) i Obzorom Europa.

Više informacija o programu Digitalna Europa možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Program LIFE 2021. – 2027.

Program LIFE, pokrenut 1992. godine, jedini je program EU-a u potpunosti posvećen okolišu i klimatskim promjenama. Do danas je sufinancirano preko 4500 projekata s ukupnim doprinosom od oko 5,9 milijardi eura. Korisnici ovih projekata su poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća, javna tijela i privatne neprofitne organizacije.

Cilj novog LIFE programa za razdoblje 2021. – 2027. je:

 • pridonijeti prelasku na čistu, kružnu, energetski učinkovitu, niskougljičnu i klimatski otpornu ekonomiju, uključujući prijelaz na čistu energiju;
 • zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša;
 • zaustaviti i preokrenuti gubitak biološke raznolikosti, pridonoseći time održivom razvoju.

Nakon političkog dogovora potvrđen  je proračun od 4,813 milijardi eura za program u razdoblju od 2021. – 2027., a koji sadrži dva glavna portfelja: Okoliš i Klimatske aktivnosti i koji pokriva četiri potprograma:

 1. Priroda i biološka raznolikost
 2. Kružna ekonomija i kvaliteta života
 3. Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba
 4. Prijelaz čiste energije

Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) je postavila novu online interaktivnu bazu projekata iz programa za koje je zadužena, uključujući LIFE projekte. Kontrolna ploča omogućuje svima da pronađu ažurirane informacije o projektima unutar svakog programa, uspoređuju ih te izvlače podatke za daljnju analizu i korištenje. Bazu podataka možete pronaći ovdje.

Više o novom LIFE programu možete saznati ovdje.

Program Justice

Predloženi program Justice ima za cilj pridonijeti daljnjem razvoju europskog područja pravde temeljenog na vladavini prava, uzajamnom priznavanju i međusobnom povjerenju, kao i sljedećim specifičnim ciljevima:

 • olakšavanje i podrška pravosudnoj suradnji u građanskim i kaznenim postupcima i promicanje vladavine zakona,
 • potpora i promicanje pravosudne obuke s ciljem promicanja zajedničke pravne, sudske i vladavine zakona,
 • olakšavanje djelotvornog pristupa pravdi za sve i promicanje i jačanje prava žrtava kaznenih djela i procesnih prava osumnjičenih i optuženih osoba u kaznenom postupku.

Dodatne informacije vezane uz ovaj program možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Usvojen radni program za 2021-2022
Objavljeni prvi natječaji programa Justice

Svemirski program EU-a i Europska svemirska agencija

Cilj Europskog svemirskog programa je  osigurati kontinuitet ulaganja u svemirske aktivnosti EU-a, potaknuti znanstveni i tehnički napredak te podržati konkurentnost i inovacijski kapacitet europske svemirske industrije.

Svemirski program EU-a za razdoblje od 2021. – 2027. biti će financiran u iznosu od 14,8 milijardi eura, raščlanjen na sljedeći način:

 •  za Galileo i EGNOS: 9,01 milijardu eura
 • za Copernicus: 5,42 milijarde eura
 • za SSA i GOVSATCOM: 442 milijuna eura.

Više novosti o svemirskom programu EU-a možete saznati ovdje.

accordion-block_f45d99911eb9f25f6565b7e5628cf7cf

Ostali programi Unije 2014. – 2020.

Skip to content