KATEGORIJE

Održan drugi projektni sastanak

03.02.2021. / vijesti / SHEFCE

Dvodnevni online transnacionalni projektni sastanak održan je 1. i 2. veljače 2021. godine na kojem su prisustvovali svi projektni partneri, pridruženi partneri te predstavnici savjetodavne skupine.

Prvoga dana sastanak je bio posvećen alatu za samoprocjenu društvenog angažmana visokih učilišta, TEFCE Toolbox-u (glavnom rezultatu Erasmus+ projekta „Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education“ (TEFCE) prethodnika projekta SHEFCE), te prvom projektnom rezultatu „University action-planning for community engagement“ i institucijama koje će ga pilotirati tijekom prve godine provedbe projekta, pod mentorstvom i našeg Sveučilišta. Drugi dan je bio posvećen projektnim ciljevima „Piloting a European university-community engagement“ i „European online platform for community engagement in HE“ oko kojih se vodila produktivna rasprava budući da se njihova razrada očekuje tijekom trajanja cijelog projekta.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI