KATEGORIJE

Održan SHEFCE multiplier event na Sveučilištu u Rijeci

03.11.2022. / vijesti / SHEFCE

U četvrtak, 3. studenog 2022. godine na Sveučilištu u Rijeci održan je sastanak sa svrhom diseminacije rezultata projekata Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education –TEFCE (Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta) i Steering Higher Education for Community Engagement – SHEFCE (Upravljanje visokim obrazovanjem za angažman u zajednici), ali i dodatnog angažiranja akademske i lokalne zajednice za zajednički nastavak rada na društvenom angažmanu našeg Sveučilišta.

U uvodnom dijelu sudionicima je izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić prenijela iskustva navedenih projekata, ali i planove koje Sveučilište ima u pogledu svoje pozicije u zajednici u kojoj aktivno djeluje.

Rezultat sastanka je osnivanje radne skupine za izradu trogodišnjeg akcijskog plana društvenog angažmana Sveučilišta u Rijeci (2023. – 2025.) kojim će se isplanirati aktivnosti za uspješan nastavak rada u ovom važnom području za naše Sveučilište.

Hvala svim sudionicima na aktivnom angažmanu i spremnosti na zajednički rad i učenje.

Skip to content