KATEGORIJE

Održan treći projektni sastanak

16.06.2021. / vijesti / SHEFCE

Aktivnosti Erasmus+ projekta SHEFCE odvijaju se u skladu s predviđenim planom rada, a partneri su se sastali 28. svibnja kako bi, osim tekućih projektnih zadataka, raspravljali o (1) Europskoj platformi za društveni angažman visokih učilišta, (2) Toplinskoj karti društvenog angažmana europskih visokih učilišta te (3) Institucionalnim akcijskim planovima za društveni angažman uključenih visokih učilišta.

Predstavnici institucije koordinatora projekta, Institut za razvoj obrazovanja, iznijeli su najnoviji prijedlog strukture i sadržaja Europske platforme za društveni angažman visokih učilišta koja se razvija kako bi se odgovorilo na nedostatak sustavne podrške za društveni angažman visokog obrazovanja. Osim toga, predstavili su i najnoviji prijedlog strukture i sadržaja inovativnog prikaza Toplinske karte društvenog angažmana europskih visokih učilišta (eng. Heatmap). Navedeni prikaz omogućava korisnicima da steknu bolji uvid o društvenom angažmanu različitih sveučilišta, da pretražuju bazu podataka o samim institucijama i njihovim društveno angažiranim praksama.

Nakon rasprave o navedenim alatima, za kraj se razgovaralo o napretku institucija koje primjenjuju alate za procjenu društvenog angažmana u visokom obrazovanju (tzv. TEFCE Toolbox) te se dogovorio plan online posjeta Sveučilištima u Gironi, Kremsu i Bruxellesu.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI