KATEGORIJE

Početak aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja na Erasmus+ projektu RAPIDE

07.09.2021. / vijesti / eu projekti

U ponedjeljak, 6. rujna 2021. na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) održan je partnerski sastanak međunarodnog projekta RAPIDE – Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education, koji koordinira FOI u suradnji s pet europskih partnera, od kojih su dva hrvatska sveučilišta. Projekt trajanja 24 mjeseca započeo je u ožujku 2021. godine, a financiran je u okviru Erasmus+ programa Europske komisije (više informacija o projektu).

Cilj ovog iznimno važnog strateškog projekta je sudjelovanje u stvaranju, implementaciji i razmjeni inovativnih pedagogija i usklađene procjene u digitalnom okruženju, kako bi se uspješno nosila s krizama izazvanim COVID-19 i sličnim, te podržala značajnu digitalnu transformaciju visokih učilišta.

Tijekom projekta partneri rade na 4 velika rezultata, od kojih će prva dva biti završena do kraja godine. Prvi rezultat su otvoreni obrazovni resursi i e-tečaj za obrnutu učionicu (eng. FC – flipped classroom) i učenje zasnovano na radu (eng. WBL – work based learning). 

Partnerski sastanak održan je u hibridnoj varijanti. U prvom dijelu sastanka partneri su prošli kroz planirane aktivnosti i rezultate te razgovarali o terminima i načinu održavanju sljedećih projektnih sastanaka.

Nakon partnerskog sastanka održan je prvi od tri planirana dana aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja. Prvi dan partneri su se upoznali kroz interaktivne radionice s konceptom aktivnosti, obrnutom učionicom i radom baziranim na učenju. Ostale dane partneri će kroz studije slučajeva i grupni rad kritički promisliti i diskutirati o zaključcima, prilagodbi na lokalnu praksu i preporukama za poboljšanje. Rezultati će biti prezentirani i diseminirani te će se dalje iskoristiti i diseminirati na institucionalnim radionicama.

Više informacija o očekivanim rezultatima i uključenim partnerima dostupno je na mrežnim stranicama projekta.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI