Poziv na nacionalno sufinanciranje LIFE projekata

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini.

Podsjećamo, rok za prijavu na LIFE natječaj za projekte usmjerene na Okoliš i učinkovito korištenje resursa je 17.06.2019. (rok za prijavu sažetaka), odnosno 19.06.2019. za sažetke projekata iz područja Prirode i bioraznolikosti te Upravljanja i informacija na području okoliša. Rok za prijavu projekata na potprogram Klimatske aktivnosti je 12.09.2019.

Odabrane projekte, Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 %, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta ili tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti do 75 % sufinanciranja.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode, a Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima.

Na LIFE program se mogu prijaviti javna tijela, tvrtke i nevladine organizacije, a mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnih poziva:

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama LIFE programa.