KATEGORIJE

Rodna ravnopravnost u programu Obzor Europa

28.04.2021. / vijesti / eu projekti

U skladu s prioritetima Strategije za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025., Europska komisija predano promiče rodno osviještene politike u području istraživanja i inovacija. S obzirom na posebnosti istraživačkog sektora, potrebne su posebne mjere kako bi se prevladale postojeće rodne nejednakosti.

Istraživanje i inovacije imaju ključnu ulogu u promicanju rodne ravnopravnosti i jačanju položaja žena. Međunarodna suradnja u okviru programa Obzor Europa pridonijet će zajedničkom odgovoru na globalne izazove, i to tako što će podupirati rodne studije i intersekcionalna istraživanja, pristup žena financiranju istraživanja i njihovo sudjelovanje u istraživačkim karijerama te integraciji rodne perspektive u sadržaje istraživačkih projekata.

Rodna ravnopravnost, kao jedna od važnih tema i ključnih novosti u programu Obzor Europa, predstavlja jedan od elemenata koje Europska komisija propituje pri prijavi projektnih prijedloga.

Plan rodne ravnopravnosti

Kao jednu od mjera za jačanje rodne ravnopravnosti, Europska komisija predstavila je novi kriterij za pristup financiranju putem programa Obzor Europa za javna tijela, istraživačke institucije i organizacije visokog obrazovanja, koji će od 2022. godine morati imati plan rodne ravnopravnosti (gender equality plan, GEP) i to u skladu sa sljedećim:

  • dokument je javno objavljen na mrežnim stranicama institucije i potpisan od strane uprave
  • određeni resursi i ekspertiza iz područja rodne ravnopravnosti posvećeni su primjeni plana
  • prikupljaju se i nadziru podaci o spolu djelatnika i studenata te se temeljem indikatora godišnje izvješćuje
  • provode se aktivnosti podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti i rodnoj pristranosti za djelatnike i donositelje odluka.

Pri prijavi projektnog prijedloga, u prijavnom obrascu bit će potrebno označiti posjeduje li organizacija plan rodne ravnopravnosti, što će Europska komisija provjeriti tijekom postupka ugovaranja projekta. Ako su ranije navedeni elementi zastupljeni u drugom strateškom dokumentu, poput plana razvoja ili plana različitosti, takav se dokument može smatrati odgovarajućim.

Ovaj kriterij sudjelovanja u programu ne primjenjuje se na ostale kategorije subjekata, poput privatnih profitnih organizacija, uključujući mala i srednja poduzeća, te nevladine udruge.

Razdoblje prilagodbe na ovaj kriterij sudjelovanja u programu Obzor Europa bit će prva godina programa, 2021., tijekom koje posjedovanje plana rodne ravnopravnosti nije uvjet sudjelovanja. Počevši od natječaja s rokovima za prijavu projektnih prijedloga u 2022. godini ovaj će se kriterij primjenjivati u potpunosti i posjedovanje GEP-a bit će obvezno.

Osiguravanje jednakih mogućnosti za žene i muškarce, rodna ravnoteža u ocjenjivačkim panelima i savjetodavnim tijelima poput odbora i stručnih skupina, kao i među istraživačima uključenima u projekt, osiguravanje različitih perspektiva i rješavanje nesvjesnih pristranosti samo su neki od izazova koje je potrebno adresirati u području istraživanja i inovacija, a prijavitelji projekata i korisnici sredstava iz programa Obzor Europa trebaju težiti promicanju rodne ravnopravnosti na svim razinama provedbe projekta, uključujući nadzornu i upravljačku razinu.

Opis “Gender equality plans and gender mainstreaming” može se naći u dokumentu “Horizon Europe, Work Programme 2021-2022, General Annexes“ (stranice 12 i 13).

Kako je nastao prijedlog Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci (UNIRI-PPR) i kako možete doprinijeti njegovom konačnom sadržaju možete pročitati na poveznici.

Više informacija o radnoj jednakosti može se naći u letku “Gender equality : a strengthened commitment in Horizon Europe“, prezentaciji “EU Policy on Gender Equality in Research and Innovation” ali i drugim publikacijama Europske komisije.

Isječak iz prezentacije Europske komisije s webinara „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog u sklopu programa Obzor Europa“.

Skip to content