KATEGORIJE

Sveučilište ponovno na RUR-ovoj ljestvici!

11.11.2020. / vijesti / o sveučilištu

Kako bi se izgradili precizniji i sveobuhvatniji izvori o institucionalnim aktivnostima, Clarivate Analytics, u suradnji s Agencijom RUR Rankings, od 2009. godine provodi Projekt globalnih institucionalnih profila (engl. Global institutional profiles project, GIPP), u kojemu je ove godine sudjelovalo i Sveučilište u Rijeci.

RUR Rankings i Clarivate Analytics objavili su poredak sveučilišta na temelju uspjeha i postignuća u području medicinskih i prirodnih znanosti. Od vodeća 574 svjetska sveučilišta u medicinskim znanostima, Sveučilište u Rijeci nalazi se na 411. mjestu (tzv. Bakrena liga). U skupini od 690 vodećih svjetskih sveučilišta u prirodnim znanostima, Sveučilište u Rijeci nalazi se na 450. mjestu (Bakrena liga).

Clarivate profilira vodeća svjetska sveučilišta i istraživačke institucije koristeći ekskluzivni skup ključnih pokazatelja uspješnosti za stvaranje institucionalnih profila.

Institucionalni profili omogućavaju višedimenzionalnu i nepristranu usporedbu svih aspekata uspješnosti sveučilišta bez obzira na misiju, veličinu, geografski položaj ili kombinaciju predmeta. Kombinirajući zlatni standard bibliometrijskih informacija s jedinstvenim podacima o ugledu, demografiji osoblja, studenata i financiranju, stvara se 360-stupanjski pogled na sve aspekte rada ustanove.

Projekt institucionalnih profila prikuplja, provjerava i analizira podatke kroz šest širokih akademskih disciplina te iz sljedećih triju jedinstvenih izvora:

  • demografski podaci prikupljeni izravno sa sveučilišta
  • godišnje akademsko istraživanje ugleda koje provodi Clarivate
  • podaci o publikacijama i citatima iz InCitesa.
Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI