KATEGORIJE

Sveučilište u Rijeci osvojilo prvu nagradu Triple E Awards za angažirano sveučilište (Engaged University of the Year) u kategoriji ‘odabir publike’

26.07.2022. / vijesti / o sveučilištu

Triple E Awards svjetsko je priznanje sveučilištima koja ulažu napore u promicanju poduzetništva i društvenog angažmana u visokom obrazovanju. Ovo je prva takva nagrada koja je konkretno fokusirana na različite dimenzije sveučilišne treće misije i koja za cilj ima potaknuti sveučilišta da preuzmu važnu ulogu u zajednici i ekosustavu.

Sveučilište u Rijeci osvojilo je drugo mjesto u kategoriji angažiranih sveučilišta (Engaged University of the Year) u kategoriji odabir komisije eksperata, a prvo mjesto na popisu angažiranih sveučilišta u kategoriji ‘odabir publike’.

Engaged University of the Year kategorija je koja prepoznaje institucije koje razvijaju i implementiraju vlastiti angažman kako bi kreirale dodatnu vrijednost za zajednicu. Poseban naglasak stavljen je na razvijenu suradnju s različitim dionicima kroz koju sveučilište pokazuje svoj široki pristup društvenom angažmanu i važnim društvenim utjecajima. 

Ovo je samo još jedna potvrda da je Sveučilište u Rijeci uistinu  prepoznato kao dio lokalne zajednice i ekosustava te zajedno sa svojim profesoricama, profesorima, studenticama i studentima te sveukupnim osobljem doprinosi unaprjeđenju kvalitete života svih građana i građanki naše zajednice. 

Uz Sveučilište u Rijeci, najangažiranijim sveučilištem je proglašeno Sveučilište Carlos 3. u Madridu (UC3M), koji je također član YUFE mreže, a čime se YUFE prometnulo u predvodnika društvenog angažmana u visokom obrazovanju. 

Skip to content