KATEGORIJE

Sveučilištu u Rijeci odobreno preko 1,5 milijuna eura za nove Easmus mobilnosti u 2023.

08.05.2023. / vijesti / međ. suradnja

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za projektne prijedloge u okviru Ključne aktivnosti 1, područje visokog obrazovanja, projekti KA131 – broj projekta 2023-1-HR01-KA131-HED-000113440, OID: E10195716.

Sveučilištu u Rijeci odobren je novi KA131 projekt u iznosu 1.590.339,00 EUR, kako slijedi:

 • 698.281,00 EUR za mobilnost 200 studenata u svrhu studija (SMS)
 • 395.208,00 EUR za mobilnost 108 studenta u svrhu stručne prakse (SMP)
 • 95.725,00 EUR za mobilnost 70 članova osoblja u svrhu podučavanja (STA)
 • 198.275,00 EUR za mobilnost 117 članova osoblja u svrhu osposobljavanja (STT)
 • 130.850,00 EUR za potporu za organizaciju (OS) na temelju gore navedene procjene broja mobilnih studenata i osoblja te
 • 72.000,00 EUR za organizaciju 12 Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Program – BIP) koje će organizirati:
  – Rektorat (u okviru YUFE programa)
  – Ekonomski fakultet
  – Filozofski fakultet
  – FMTU (2 BIP-a)
  – Građevinski fakultet
  – Medicinski fakultet
  – Fakultet za zdravstvene studije (2 BIP-a)
  – Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
  – Pomorski fakultet
  – Fakultet dentalne medicine

Sveučilište u Rijeci ima trajno raspisane natječaje za:

 • mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u programskim zemljama
 • mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u svim trećim zemljama
 • mobilnost studenata u svrhu pohađanja Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive programs)
 • mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ljetnom semestru 2023./24. Sveučilište će raspisati krajem svibnja / početkom lipnja.

Tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na sljedećim poveznicama:
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-osoblje/

Kontakt:
Centar za međunarodnu mobilnost
international@uniri.hr

Skip to content