KATEGORIJE

Uskoro prvi poziv za YUFE Erasmus+ fizičku mobilnost!

31.03.2021. / vijesti / yufe

Nakon potpisivanja YUFE međuinstitucionalnog Erasmus+ sporazuma o mobilnosti za razdoblje od 2020. do 2022./2023., YUFE s ponosom objavljuje da će prvi poziv za mobilnost u okviru Erasmus+ programa biti objavljen 7. travnja 2021. na svakom od YUFE partnerskih sveučilišta. Kroz Erasmus+ mobilnost, prvih 90 studenata koji sudjeluju u YUFE studentskom putovanju moći će sudjelovati u fizičkoj mobilnosti, čim to ponovno bude moguće s obzirom na pandemiju uzrokovanu virusom COVID-19, u akademskoj godini 2021./2022.

Nakon što ostvare pravo na fizičku mobilnost, studenti će se moći početi prijavljivati za kolegije putem YUFE virtualnog kampusa i napraviti sve potrebne korake za fizičku mobilnost. Kako bi studenti lakše odabrali domaćina, YUFE je na svojim službenim stranicama objavio ažuriranu ponudu kolegija za akademsku godinu 2021./2022. Od sljedeće akademske godine kolegiji će biti usmjereni na dvije glavne teme: europski identitet i odgovornost u globalnom svijetu i dobrobit građana. Od sljedeće akademske godine YUFE će također nuditi kolegije na lokalnim jezicima, zajedno s uobičajenom ponudom kolegija koji se izvode na engleskom jeziku.

Više informacija bit će dostupno nakon objavljivanja poziva, uključujući praktične detalje o postupku prijave, odabiru kolegija i konačnom dogovoru o mobilnosti.

Treba napomenuti da fizička mobilnost nije obvezna, a YUFE također priprema mnogo e-kolegija, pa će studenti moći birati između fizičke i virtualne mobilnosti ili pak kombinirati.

Utjecaj virusa COVID-19
Imajući u vidu nedavni porast broja oboljelih od bolesti COVID-19 u cijeloj Europi, pitanje je hoće li pandemija utjecati na planove mobilnosti ujesen 2021. Međutim, YUFE nastavlja s planovima i želi omogućiti studentima mobilnost u prvom semestru sljedeće akademske godine. Kako bi boravak na drugom sveučilištu bio što bezbolniji, sva YUFE partnerska sveučilišta pružit će pomoć studentima, kada bude potrebno, sa svim pitanjima o vizama, osiguranju, stanovanju i bilo kojim drugim problemima.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI