KATEGORIJE

Utjecaj COVID-19 na EU projekte

02.04.2020. / vijesti / eu projekti

Globalna pandemija uzrokovana koronavirusom značajno je utjecala na naš svakodnevni život i poslovne aktivnosti, pa tako i na prijavu i provedbu svih EU projekata. U ovakvoj izvanrednoj situaciji, neophodno je pratiti sve novosti koje se redovito objavljuju na službenim mrežnim stranicama pojedinih EU programa i fondova.

Za lakše snalaženje objedinili smo do sada objavljene relevantne obavijesti vezane uz pomicanje rokova pojedinih natječaja, pravdanje troškova te preporuke korisnicima, a koje su izdane od strane nadležnih tijela:

Europski fond za regionalni razvoj

Europski socijalni fond

Erasmus+

Obzor 2020.

COST

Kreativna Europa

Program Pravosuđe i Program o pravima, jednakosti i građanstvu

Europa za građane

Programi prekogranične i transnacionalne suradnje

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI