KATEGORIJE

Webinar: Pandemija COVID-19 i diskriminacija

14.01.2022. / vijesti / diversity

Sveučilište u Essexu organizira webinar o smjernicama Vijeća Europe o održavanju jednakosti i zaštiti od diskriminacije i mržnje tijekom pandemije COVID-19 i sličnih kriza u budućnosti.

Pojava pandemije koronavirusa 2020. i njezini društveni i ekonomski učinci posebno su teško pogodili pripadnike određenih skupina diljem Europe. Održavanje ravnopravnosti i zaštita od diskriminacije i mržnje tijekom pandemije, kao i drugih sličnih vrsta kriza, ključni su aspekti društva, a važnu ulogu u održavanju jednakosti i ravnopravnosti imaju središnje regionalne i lokalne vlasti, kao i nacionalne institucije za ljudska prava i tijela za ravnopravnost.

Predavanje će održati Triantafillos Loukarelis, predsjednik Upravnog odbora za borbu protiv diskriminacije, raznolikost i uključivost (CDADI) Vijeća Europe.

Ciljana publika: otvoreno za sve
Datum i vrijeme: (CET): 25. siječnja 2022., 15.00 sati
Jezik: engleski
Rok za prijave: 24. siječnja 2022.
Poveznica za prijavu: ovdje

Skip to content