KATEGORIJE

Zaključen posljednji krug ERASMUS Natječaja za mobilnost osoblja u 2021./23.

08.09.2022. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci je 26. kolovoza 2022. zaključilo četvrti /finalni krug Erasmus Natječaj za mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja na inozemnim institucijama u 2021./2023. u okviru programa Erasmus (KLASA: 910-01/21-01/16, URBROJ: 2170-57-04-21-1, 17.5.2021.), te Dopune natječaja za mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja (KLASA: 910-01/21-01/16, URBROJ: 2170-57-04-21-39, 10.9.2021.), u okviru projekta 2021-1-HR01-KA131-HED-000003063.

U razdoblju od 16.6.2022. do 26.8.2022. Povjerenstvo za program mobilnosti Erasmus zaprimilo je jednu (1) prijavu za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave, te devetnaest (19) prijava za mobilnost osoblja u svrhu stručnog usavršavanja.

U okviru projekta sveukupno su dodijeljene dvadeset četiri (24) financijske potpore u svrhu održavanja nastave te sto pet (105) financijskih potpora za stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja.

Odluka – četvrti krug natječaja

Sveučilište u Rijeci dana 29. kolovoza 2022. godine objavilo je novi Natječaj za nastavno i nenastavno osoblje za mobilnost u 2022./2024. u okviru programa Erasmus (projekt 2022-1-HR01-KA131-HED-000051706).

Natječaj će biti otvoren do iscrpljenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 1. ožujka 2024. godine.

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content