KATEGORIJE

Zaključen posljednji krug ERASMUS Natječaja za mobilnost osoblja u 2022./2024.

02.05.2023. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci je 27. travnja 2023. zaključilo treći /finalni krug Erasmus Natječaja za mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja na inozemnim institucijama u 2022./2024. u okviru programa Erasmus (KLASA: 990-01/22-04/27, URBROJ: 2170-57-04-22-1, 29.8.2022.), u okviru projekta 2022-1-HR01-KA131-HED-000051706.

U razdoblju od 21.2.2023. do 25.4.2023. Povjerenstvo za program mobilnosti Erasmus zaprimilo je sedam (7) prijava za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave, te pedeset šest (56) prijava za mobilnost osoblja u svrhu stručnog usavršavanja.

U okviru projekta sveukupno je dodijeljeno trideset (30) financijskih potpora u svrhu održavanja nastave te sto četrdeset četiri (144) financijske potpore za stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja.

Odluka – treći krug natječaja

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-osoblje/

Kontakt:
Centar za međunarodnu mobilnost
international@uniri.hr

Skip to content