KATEGORIJE

Zaključen prvi krug ERASMUS Natječaja za mobilnost osoblja u 2023./2025.

27.07.2023. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci je 25. srpnja 2023. zaključilo prvi krug Erasmus Natječaja za mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja na inozemnim institucijama u 2023./2025. u okviru programa Erasmus (KLASA: 990-01/23-04/24, URBROJ: 2170-137-04-23-1, 25.4.2023.), u okviru projekta 2023-1-HR01-KA131-HED-000113440.

U razdoblju od 25.4.2023. do 25.7.2023. Povjerenstvo za program mobilnosti Erasmus obradilo je sedam (7) prijava za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave, te pedeset tri (53) prijave za mobilnost osoblja u svrhu stručnog usavršavanja.

U okviru projekta sveukupno je dodijeljeno sedam (7) financijskih potpora u svrhu održavanja nastave te pedeset tri (53) financijske potpore za stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja.

Odluka – prvi krug natječaja

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-osoblje/

Kontakt:
Centar za međunarodnu mobilnost
international@uniri.hr

Skip to content