KATEGORIJE

Zaključen treći krug ERASMUS Natječaja za mobilnost osoblja u 2023./2025.

06.05.2024. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci je 1. svibnja 2024. zaključilo treći krug Natječaja za mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja na inozemnim institucijama u godini 2023./2025. u okviru programa Erasmus (KLASA: 990-01/23-04/24, URBROJ: 2170-137-04-23-1, 25.4.2023.).

U razdoblju od 13.1.2024. do 30.4.2024. Povjerenstvo za program mobilnosti Erasmus zaprimilo je dvadeset (20) prijava za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave, te sto (100) prijava za mobilnost osoblja u svrhu stručnog usavršavanja. Sto osamnaest (118) prijava sadržavalo je traženu dokumentaciju. Jedna prijava je odbijena jer nije sadržavala prijavnu dokumentaciju. Jedna prijava je odbijena jer se odnosila na mobilnost u svim trećim zemljama.

Zaključno je u okviru Natječaja odobrena 41 financijska potpora za mobilnost u svrhu održavanja nastave, te 226 financijskih potpora za mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja.

Odluka – treći krug natječaja

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content