PREGLEDAJ
25/03/2024.
_predavanje
Predavanje ''Ovrha na nekretnini''
Villa Antonio, Opatija

Ciklus javnih predavanja o aktualnim pravnim temama: “Što treba znati o…,? ”

U opatijskoj Villi Antonio

u ponedjeljak, 25. ožujka 2024. s početkom u 17 sati

bit će održano predavanje o temi

“Što treba znati o ovrsi na nekretnini?”.

Na ovom događaju u ulozi predavačice sudjelovat će prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.  

Ulaz na predavanje je slobodan.  

Riječ je o drugom događaju iz ciklusa javnih predavanja koje pokreće Jean Monnet Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija kojem je cilj građanstvu i najširoj zajednici približiti pojedine pravne teme koje su u određenom trenutku aktualne i bude interes javnosti.  

Na ovom će se predavanju iz teorijske i praktične perspektive prikazati kada se i kako određuje i provodi ovrha na nekretnini te pojasniti kakve se vrste pravnih lijekova mogu koristiti u postupku. Pored toga, odgovorit će se na pitanje štiti li zakonodavac ovršenika od pretjeranog zadiranja u njegova prava. Također će se istaknuti razlike između ovrhe na nekretnini radi namirenja neosigurane i stvarnopravno osigurane tražbine. 

Ukratko o predavačici 

Prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić redovita je profesorica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Autorica je Komentara Ovršnog zakona i niza znanstvenih i stručnih radova u području njezina užeg interesa: stvarnog, ovršnog i zemljišnoknjižnog prava. 

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content