O SVEUČILIŠTU / YUFE / EUROPSKO SVEUČILIŠTE / YUFE POVEZANI PROJEKTI

YUFE povezani projekti

YUFE partnerska sveučilišta od samog osnivanja YUFE alijanse, 2019. godine, zajednički razvijaju i implementiraju različite aktivnosti koje doprinose transformaciji europskog prostora visokog obrazovanja i znanosti. Kako bi se što efikasnije usmjerio potencijal i stručnost na razvijanje pojedinih aktivnosti, YUFE alijansa zajednički provodi nekolicinu projekata.

FOCI / Future-proof Criteria for Innovative European Education

FOCI (Future-proof Criteria for Innovative European Education) projekt koji okuplja sveučilišta članice YUFE, ECIU i ECPICUR Alijanse, jedan je od 6 projekata kojima je Europska komisija odobrila financiranje u sklopu Erasmus+ programa kako bi istražili i pilotirali potencijalne kriterije koji će tvoriti temelj za buduće (oznake) Europske Diplome.

Suradnjom s različitim dionicima visokog obrazovanja, uključujući studente, predstavnike tržišta rada, nacionalne vlasti i agencije za osiguravanje kvalitete (iz svih država u kojima su partnerska sveučilišta smještena), FOCI istražuje temeljne potrebe i očekivanja od Europskih Diploma, te analizira relevantne regulatorne prepreke na nacionalnoj i europskoj razini kako bi Europske Diplome uskoro postale stvarnost za sve studente.

Kako bi se osigurali temelji i analitička podloga za dodanu vrijednost Europskih Diploma, FOCI projekt uključuje kao jednu od temeljnih aktivnosti pilotiranje kriterija dodjele oznake Europske Diplome na skupu združenih studija i drugih obrazovnih modela koje nude tri Alijanse.

Sveučilište u Rijeci koordinator je FOCI projekta koji traje do ožujka 2024. godine.

FOCI konzorcij:

  • Sveučilište u Rijeci (YUFE)
  • University of Antwerp (YUFE)
  • Maastricht University (YUFE)
  • Kaunas University of Technology (ECIU)
  • Lodz University of Technology (ECIU)
  • University of Amsterdam (EPICUR)
  • Aristotle University in Thessaloniki (EPICUR)
  • University of Strasbourg (EPICUR)

YUFERING / YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide Knowledge Transfer

Projekt YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide Knowledge Transfer – YUFERING doprinosi ostvarenju vizije Europske komisije o povećanju međunarodne konkurentnosti sveučilišta u Europi s posebnim naglaskom na povezivanje i razvoj u području znanosti i inovacija.

YUFE partneri kroz YUFERING projekt otkrivaju sinergiju s drugim inicijativama europskih sveučilišta u definiranju zajedničkih izazova u području istraživanja i inovacija s glavnim ciljem transformacije Europskog istraživačkog prostora. Transformacija obuhvaća društvenu angažiranost istraživanja i inovacija, obrnuti transfer znanja, zajedničke programe usavršavanja i potpore za istraživače i stručnjake u području inovacija, kao i razvoj otvorene znanosti.

YUFERING projekt koordinira Sveučilište u Cipru (UCY), a osim njih u projektu sudjeluju sva YUFE partnerska sveučilišta. Projekt je započeo 1. ožujka 2021. godine i traje 36 mjeseci, a financiran je sredstvima programa Europske unije Obzor 2020., strateškog prioriteta „Znanost s društvom i za društvo“.

YUFE4Postdocs

Sveučilišta YUFE mreže pokrenula su Marie-Sklodowska-Curie poslijedoktorski program koji potiče plan istraživanja i inovacija YUFE mreže, a putem kojeg će se zaposliti 51 poslijedoktorand u različitim disciplinama. Svi zaposleni poslijedoktorandi definiraju i razvijaju svoje istraživačke projekte pod okriljem urbanih prilika i izazova unutar glavnih područja YUFE-a: održivost, digitalno društvo, dobrobit građana i europski identitet. Svoje projekte provode potpuno samostalno, boraveći na sveučilištu domaćinu po vlastitu izboru. Kao začetnici istraživačkog ekosustava YUFE-a oni također potiču istraživačku suradnju sa suorganizatorom na partnerskom sveučilištu YUFE.

Koordinator YUFE4Postdoc projekta je Sveučilište u Antwerpenu (UA), a izabrani poslijedoktorandi dobivaju priliku da 36 mjeseci razvijaju svoj istraživački projekt.

Više informacija o projektu možete saznati ovdje.

Završeni projekti:

DIOSI / Developing and Implementing hands-on training on Open Science and Open Innovation for Early Career Researchers

Projekt DIOSI (engl. Developing and Implementing hands-on training on Open Science and Open Innovation for Early Career Researchers) imao je za cilj promociju cjelovitog koncepta doktorskog obrazovanja. Temeljem provedene SWOT analize te pregledom najboljih praksi i strateških prioriteta različitih doktorskih programa u partnerskim institucijama razvijen je inovativni model doktorskog obrazovanja koji integrira osposobljavanje za prenosive vještine u doktorske programe. Iz zajedničke vizije kreiran je model koji će se prilagođavati za daljnju implementaciju u svakoj instituciji.

DIOSI projekt financiran je iz EU programa Obzor 2020, a uspješno je okončan krajem 2022. godine.

Europska izvršna agencija za istraživanje (engl. European Research Executive Agency – REA) je u svojem izvješću ocijenila da je projekt dao iznimne rezultate sa značajnim učinkom, a više informacija o razvijenom modelu i samom projektu dostupno je ovdje.

INNO4YUFE / Towards a pioneering European University that powers a new generation of student entrepreneurs and innovators

Projektom Inno4YUFE, YUFE alijansa dobila je priliku oblikovati novu generaciju studenata poduzetnika i inovatora. Cilj projekta bilo je uklanjanje prepreka za studente poduzetnike te ojačavanje uloge visokoškolskih ustanova kao pokretača poduzetniče karijere.

Projektom se razvio i implementirao novi program obuke i mentorstva za istraživanje i inovacije te se stvorila YUFE međunarodna start-up zajednica u kojoj studenti mogu dobiti podršku prilikom pokretanja vlastitih start-up tvrtki.

Projekt je koordiniralo Sveučilište u Maastrichtu (UM), a financiran je sredstvima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education) te je trajao dvije godine.

Skip to content