Sveučilište i gospodarstvo

Sveučilište promiče strateška partnerstva i internacionalno umrežavanje s drugim istraživačkim, gospodarskim i društvenim institucijama radi razvoja inovativnosti, transfera tehnologije i znanja unutar programa pametne specijalizacije, a svojom djelatnošću potiče povećanje znanstvene produkcije i osiguravanje sredstava za znanstvena istraživanja. Jedan je od zadataka Sveučilišta biti aktivan partner i dionik u formuliranju i provođenju politika u gospodarstvu, javnim politikama, kulturi i sportu na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Skip to content