KATEGORIJE

Erasmus+ program za 2024. godinu: korisni materijali i novosti

12.01.2024. / vijesti / eu projekti

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je materijale za prijavitelje projektnih prijedloga u okviru objavljenog Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu:

Također, u 2024. godini ograničen je broj prijava na maksimalno 10 po instituciji za aktivnosti Suradnička partnerstva i mala partnerstva (KA210 i KA220), bilo u svojstvu prijavitelja ili svojstvu partnera, u svim sektorima osim u sektoru visokog obrazovanja.

Novosti u aktivnosti Suradnička partnerstva:

  • Da bi bila prihvatljiva, ustanova prijavitelj mora biti zakonito osnovana barem 2 godine prije roka za prijavu;
  • Bodovni prag izmijenjen je na minimalno 70 bodova;
  • Prijedlog mora biti relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a (poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijanje svih oblika diskriminacije).

Na poveznici možete vidjeti i materijale za druge aktivnosti u okviru Ključne aktivnosti 2 i Ključne aktivnosti 3, gdje su navedene novosti u odnosu na prošlogodišnji natječaj.

Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU

Skip to content