O SVEUČILIŠTU / EU PROGRAMI I FONDOVI / ERASMUS+ PROJEKTI 2021. – 2027.

Erasmus+ projekti 2021. – 2027.

Kao i u prethodnom razdoblju, Erasmus+ program za razdoblje od 2021. – 2027. obuhvatit će, osim područja visokog obrazovanja i sve ostale razine i vrste obrazovanja i osposobljavanja. Novi Erasmus+ program bit će inkluzivniji od sadašnjeg, a s povećanim proračunom od oko 24 miljarde eura očekuje se da će broj sudionika u aktivnostima programa dostići 12 milijuna.

Prema najavama Europske komisije rok za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu nove generacije programa Erasmus+ programa očekuje se u svibnju 2021. godine. Više informacija potražite na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Više o programu

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Program je strukturiran od nekoliko aktivnosti, a Centar za EU projekte koordinira/pokriva sljedeće:

  • Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
  • Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika
  • Program Jean Monnet
  • Sport

Aktivnosti se dijele na centralizirane one koje se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu – EACEA i decentralizirane one koje se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe EU – AMPEU 8+ (aktivnosti u okviru programa Erasmus + prema sektorima). 

Procedura prijave E+ projekata

Sveučilište u Rijeci uspješno sudjeluje u projektima Erasmus+ programa dugi niz godina.

Upute za prijavu i provedbu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci (1.2.) možete pogledati ovdje, a novosti koje se primjenjuju za prijavljivanje projekata u sklopu natječaja otvorenih u 2020. godini možete pogledati ovdje.

Za sva pitanja vezana uz prijavljivanje Erasmus+ projekata na Sveučilištu u Rijeci slobodno se obratite na e-mail erasmus_projekti@uniri.hr.

Projekti Sveučilišta

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI