O SVEUČILIŠTU / EU PROGRAMI I FONDOVI / ERASMUS+

Erasmus+

U okviru programa Erasmus+ sveučilišni Centar za programe EU pokriva aktivnosti KA2, KA3 i Jean Monnet. Ukoliko vas zanima Erasmus+ mobilnost (KA1) više informacija možete pronaći ovdje.

Kao i u prethodnom razdoblju, Erasmus+ program za razdoblje od 2021. – 2027. obuhvaća osim područja visokog obrazovanja i sve ostale razine i vrste obrazovanja i osposobljavanja. Novi Erasmus+ program inkluzivniji je od prijašnjeg, a s povećanim proračunom od oko 24 miljarde eura očekuje se da će broj sudionika u aktivnostima programa dostići 12 milijuna.

Prijavni obrazac za Ključnu aktivnost 2 – Cooperation partnerships in higher education (KA220), moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Prijavni obrasci – nalaze se na platformi za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, odabire se područje interesa u izborniku s lijeve strane; moguće ih je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

U okviru inicijative European Universites Alliances od 2022. godine prihvatljivo je sudjelovanje visokih učilišta iz zemalja Bologne, uključujući i Švicarsku, ali u statusu pridruženih partnera. U prilogu možete pronaći više detalja o mogućnostima suradnje sa švicarskim visokim učilištima i načinu financiranja njihova sudjelovanja u okviru ove inicijative.

Vezane vijesti:

Korisni materijali:

Više o programu

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Program je strukturiran od nekoliko aktivnosti, a Centar za EU projekte koordinira/pokriva sljedeće:

 • Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 • Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika
 • Jean Monnet

Aktivnosti se dijele na centralizirane one koje se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu – EACEA i decentralizirane one koje se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe EU – AMPEU (aktivnosti u okviru programa Erasmus+ prema sektorima). 

Natječaji centraliziranih aktivnosti objavljuju se na portalu Europske komisije Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

Webinar Agencije za mobilnost i programe EU – Visoko obrazovanje: “Predstavljanje Ključne aktivnosti 2 te centraliziranih aktivnosti u novom programu Erasmus+ za područje visokog obrazovanja”, prezentacija 1: Suradnička partnerstva u visokom obrazovanju i prezentacija 2: Centralizirane aktivnosti, 31. ožujka 2021.

Procedura prijave E+ projekata

Sveučilište u Rijeci uspješno sudjeluje u projektima Erasmus+ programa dugi niz godina.

Prijava projektnih prijedloga uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci vrši se sukladno Uputama za prijavu i provedbu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci (1.2.).

Namjere prijava EU projekata sastavnica Sveučilišta u Rijeci podnose putem Sustava za prijavu projekata Sveučilišta u Rijeci (SPAPP).

Za sva pitanja vezana uz prijavljivanje Erasmus+ projekata na Sveučilištu u Rijeci slobodno se obratite na e-mail erasmus_projekti@uniri.hr.

Projekti Sveučilišta u provedbi (uključujući i sastavnice)

Rektorat

Fakultet za matematiku

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija 

Centar za napredne studije Jugoistočne Europe

Ekonomski fakultet

 • Inclusion through CrowdFunding (InCrowd)
 • E-laboratory for digital education (LaDiEd)
 • Collaborative and transparent use of Learning Analytics in online university courses, valuing the learner role and exploiting advanced monitoring equipment(WE-COLLAB)
 • Embracing rapid application development (RAD) skills opportunity as a catalyst for employability and innovation
 • Jean Monnet Chair: EU business policies and contemporary challenges of European integration
 • Jean Monnet Module: The International Summer School – International Environment and European Integration
 • Leaders of the Green Economy
 • Ecology Awareness of Sustainable Green Development: Collaboration of Universities and Local Actors (ECOUNITY)

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet zdravstvenih studija

 • Upskilling (digital skills) workers in the counselling sector for remote services provision (REMCO)
 • Mental Health Ambassadors in VET (AHEAD in VET)
 • Improving the educational background of Green Tourism in higher Education (NANO-THINK)
 • Educational Prevention and Intervention Kit (EPIK)
 • PAINFREE

Filozofski fakultet

 • SUSTAINABLE SERVICE IN DS
 • Upgrading the SKIlls of Linguistics and Language Students (UPSKILLS)
 • Teacher Education About Multilingualism (TEAM)
 • Leveraging Individual SDG Contributions from University Staff (SDG iLevel)

Građevinski fakultet

 • Open GLASSroom
 • The Career Garden – Building bridges between educational institutions and enterprises via remote and hybrid internships (The Career Garden)
 • Extended Reality for training green skills in the construction sector (XRGREEN.CON)

Pomorski fakultet

 • Marine Robots for better Sea knowledge awareness (MASK)
 • The Usage of Multipurpose Tasks in Maritime Simulation (MARITIME)
 • GREENPORT Alliances (GREENPORT)
 • Digital Education for Maritime Communication (DigiMar)

Pravni fakultet

 • EMPLOYS
 •  Jean Monnet Chair: EU Sports Law, Policy & Diplomacy
 • Assessing, Evaluating, and Implementing Athletes’ Social Protection in Olympic Sports (SOPROS)
 • Law in Everyday Life – The Law Project

Tehnički fakultet

Učiteljski fakultet

Erasmus+ 2014. – 2020.

Skip to content