KATEGORIJE

Erasmus+ projekt TEFCE – Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta

14.02.2018. / vijesti / eu projekti

Sveučilište u Rijeci partner je u Erasmus+ projektu “Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta”, eng. Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education (TEFCE).

Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju angažmana europskih sveučilišta u rješavanju društvenih izazova na lokalnoj i regionalnoj razini.

Specifični cilj projekta “Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta” (TEFCE) je razvijanje inovativnih i izvedivih instrumenata politike na sveučilištima i na europskoj razini za podršku, praćenje i ocjenjivanje angažmana sveučilišta u zajednici.

Projekt TEFCE izravno će doprinijeti novom programu EU-a predlažući okvir za zajednički europski pristup za poticanje civilne misije visokih učilišta. Unutar projekta prvo će se proučiti postojeća istraživanja i inicijative koje su pokušale mjeriti razinu postizanja civilne misije visokih učilišta, odnosno njihovog društvenog angažmana. Potom će se razviti paket alata koji mogu pomoći visokim učilištima i donositeljima odluka na razini Europske unije u poticanju većeg društvenog angažmana te koji bi mogli kvalitetno mjeriti razinu društvenog angažmana pojedinih visokih učilišta. Stručni tim projekta uključivat će istraživače sa Sveučilišta u Twenteu (Centar za istraživanje politika visokog obrazovanja), Sveučilišta u Ghentu (Centar za upravljanje visokim obrazovanjem Ghent), Instituta za tehnologiju Dublin (Jedinica za istraživanje politika visokog obrazovanja), Sveučilišta u Rijeci (Filozofski fakultet) i Instituta za razvoj obrazovanja. Visoka učilišta i jedinice lokalnih vlasti iz Dresdena (Njemačka), Dublina (Irska), Enschedea (Nizozemska) i Rijeke (Hrvatska) pilotirat će razvijeni paket alata, a dodatnu ekspertizu na projektu pružat će Europski konzorcij inovativnih sveučilišta (ECIU), Globalna sveučilišna mreža za inovaciju (GUNI – koju predstavlja Katalonsko udruženje javnih sveučilišta) te Institut za javne politike i menadžment (PPMI) iz Litve.

Glavni rezultati projekta:

  • Kreirani inovativni i user-friendly alati za visokoobrazovne institucije o društvenom angažmanu u zajednici
  • Relevantnost i kvaliteta alata bit će testirana i potvrđena kroz pilotiranje od strane visokih učilišta i stručnjaka
  • Donesene preporuke o inovativnim rješenjima za kreatore politika i dionike na europskoj razini za praćenje, mjerenje i poticanje angažmana visokih učilišta u zajednici
  • Osiguravanje podrške od strane ključnih dionika na razini Europe kao temelja za utjecanje na europsku politiku i održivost projekta
  • Povećana svijest ključnih dionika na europskoj razini o važnosti angažmana visokih učilišta u zajednici te ciljeva i rezultata projekta

Projektni konzorcij čine Tehničko sveučilište Dresden, koordinator projekta, Grad Dresden, Sveučilište u Twenteu – Centar za istraživanje politika visokog obrazovanja, Centar znanja Twente Regija Twente, Institut za tehnologiju u Dublinu, Gradsko vijeće Grada Dublina, Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka, Sveučilište u Ghentu, Katalonsko udruženje javnih sveučilišta, Institut za javne politike i menadžment, Europski konzorcij inovativnih sveučilišta, Institut za razvoj obrazovanja.

Službene mrežne stranice projekta TEFCE.

Projekt se sufinancira iz programa Erasmus +, Ključna aktivnost 3: Europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja.

TEFCE institucionalno izvješće – Sveučilište u Rijeci

Kao partner u projektu Sveučilište u Rijeci sudjelovalo je u stvaranju okvira za promišljanje o sadašnjem i budućem radu na pokretanju, promicanju i jačanju angažmana visokoškolske institucije u zajednici. TEFCE institucionalnom izvješću možete pristupiti ovdje.

Webinar: TEFCE Toolbox – od teorije do prakse

Globalna sveučilišna mreža za inovacije (GUNi) i TEFCE projekt organizirali su 9. srpnja webinar pod nazivom „TEFCE Toolbox za društveni angažman visokih učilišta: od teorije do prakse“.

TEFCE Piloting visit

Tijekom 24. i 25. rujna 2019. godine, na Rektoratu je održan radni (piloting) posjet u okviru međunarodnog projekta „Towards a European Framework for Community Engagement of Higher Education (TEFCE)“.

Skip to content