KATEGORIJE

Sveučilište u Rijeci sudjelovalo na sastanku BESTPRAC mreže

14.09.2022. / vijesti / eu projekti

BESTPRAC je mreža koja okuplja djelatnike različitih znanstveno-istraživačkih organizacija koji na svojim institucijama pružaju podršku u pripremi i/ili provedbi projekata financiranih iz EU izvora. Iako postoji od 2014. godine, od 2022. godine formalno djeluje kao tematska skupina u sklopu Europskog udruženja znanstvenih menadžera – EARMA.

Prvi sastanak tematske skupine BESTPRAC održan je 6. i 7. rujna 2022. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Beogradu te je okupio 120 sudionika iz cijele Europe. U sklopu sastanka održan je niz predavanja, panela i radionica za sve sudionike, na različite teme vezane uz pripremu i provedbu EU projekata, razvoj vještina te mogućnosti razvoja profesije znanstvenih menadžera.

Program rada je obuhvaćao i odvojene sastanke dviju radnih grupa (Management and Legal te Finance) koji su fokusirani na specifična pitanja pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU izvora, poput izazova u obračunavanju troškova rada u Obzor projektima, lump sum načinu financiranja projekata, otvorene znanosti ili iskorištavanja rezultata u EU projektima.

U sklopu sastanka, predstavnice Sveučilišnog centra za istraživanje i inovacije održale su sljedeće prezentacije:

a Maja Skočanić Matovac je sudjelovala u organizaciji događanja te je moderirala njegov prvi dan.

Ostale prezentacije sa sastanka možete preuzeti ovdje (registracija na EARMA-inu platformu je obavezna, ali besplatna), a više o radu mreže možete pročitati na službenoj stranici BESTPRAC-a, na kojoj možete pronaći i druge korisne materijale o pripremi i provedbi EU projekata izrađenih od strane članova mreže.


Skip to content