O SVEUČILIŠTU / EU PROGRAMI I FONDOVI / ZNANSTVENI MENADŽMENT

Znanstveni menadžment

Znanstveni menadžment (en. research management ili science management) obuhvaća stručnjake koji na znanstveno-istraživačkim institucijama pružaju aktivnu podršku znanstvenicima pri prijavi i provedbi međunarodnih kompetitivnih znanstvenih i inovacijskih projekata, bilo da je riječ o podršci u pisanju projekata, financijskim pitanjima, IPR-u, transferu znanja, komunikaciji znanosti, etičkim pitanjima, data managementu, inovacijama, provedbi projekata i brojnim drugim zahtjevima koje pred institucije postavlja Europska komisija.

Krajem 2021. godine, u dokumentu European Research Area Policy Agenda, na Europskoj je razini znanstveni menadžment prepoznat kao važan faktor u razvoju ERA-e, odnosno u postizanju znanstvenih rezultata u sklopu projekata. Cilj dobro razvijenog sustava podrške znanstvenicima jest da se znanstvenici mogu fokusirati na svoje istraživanje, a da im znanstveni menadžeri (en. research manager and administrator, RMA) pružaju stručnu podršku u pratećim, ne-znanstvenim aktivnostima koje su obavezne u projektima sufinanciranima od strane Europske unije.

Sveučilište u Rijeci već godinama radi na razvoju sustava podrške, a već preko 5 godina aktivno je uključeno u rad BESTPRAC mreže, koja na Europskoj razini okuplja znanstvene menadžere, s posebnim naglasnom na tzv. widening zemlje, kako bi istima pružila prijeko potrebna mogućnost edukacije i razmjene znanja.

U nastavku pružamo dodatne informacije o mrežama i trenutnim inicijativama na europskoj razini u području znanstvenog menadžmenta.

BESTPRAC

BESTPRAC je mreža koja okuplja djelatnike različitih znanstveno-istraživačkih organizacija koji na svojim institucijama pružaju podršku u pripremi i/ili provedbi projekata financiranih iz EU izvora. Mreža djeluje od 2014. godine, od kada služi kao platforma za razmjenu iskustava te dijeljenje i razvoj najboljih praksi u pripremi i provođenju u prvom redu znanstveno-istraživačkih projekata financiranih iz EU izvora, s naglaskom na Obzor kao najveći EU program za istraživanje i inovacije.

Mreža je od 2014. do 2019. godine bila financirana iz COST programa, a nakon završetka započela je partnerstvo s udruženjem EARMA te trenutno djeluje kao tematska skupina unutar iste. Međutim, poštujući načelo inkluzivnosti BESTPRAC mreže, u istu se može uključiti svatko, bez obzira je li član EARMA-e ili ne.

Sveučilište u Rijeci od 2018. godine sudjeluje u Upravljačkom odboru (en. Core Group) mreže, putem Maje Skočanić Matovac u ulozi Communication managera.

Pozivamo vas da saznate više o BESTPRAC mreži ovdje te se priključite se našoj online zajednici! BESTPRAC možete pratiti i na Twitteru i Facebooku.

 

EARMA

EARMA (European Association of Research Managers and Administrators) je udruga koja okuplja znanstvene menadžere (en. Research Managers and Administrators, RMA) na području Europe. Članovi EARMA-e rade u javnom i privatnom sektoru, i obuhvaćaju djelatnike najrazličitijih organizacija koje se bave znanošću, od sveučilišta i instituta, preko poduzeća do udruga. Svojim članovima pruža platformu za učenje i umrežavanje.

EARMA surađuje s Europskom komisijom te nacionalnim i međunarodnim tijelima zaduženima za financiranje znanstvenih aktivnosti. Ujedno je aktivna članica šire, međunarodne RMA zajednice te je jedan od osnivačkih članova Međunarodne mreže društava znanstvenih menadžera (en. International Network of Research Management Societies, INORMS).

Članstvo u EARMA-i se plaća (na individualnoj razini ili razini organizacije), a više o udruženju možete pročitati na njihovim mrežnim stranicama.

Sveučilište u Rijeci postalo je članom EARMA-e u 2023. godini. Rukovoditeljica Sveučilišnog centra za istraživanje i inovacije, Nataša Jakominić Marot, od 2024. (u dvogodišnjem mandatu) obnaša dužnost članice ACPC odbora zaduženog za programski dio godišnjih EARMA konferencija (Annual Conference Programme Committee – ACPC).

Za više detalja možete se obratiti našem institucijskom administratoru, Maji Skočanić Matovac, ili (u njezinoj odsutnosti) Nataši Jakominić Marot.

EARMA

RM ROADMAP i CARDEA

Sredinom 2021. godine Europska komisija objavila je natječaj usmjeren razvoju znanstvenog mandžmenta u sklopu programa Obzor Europa “Towards a Europe-wide training and networking scheme for research managers“.

Natječajem su financirana dva projekta, za koje se očekuje da će imati značajan, strukturalni učinak na razvoj znanstvenog menadžmenta u svim državama članicama Europske unije. To su:

  • “Creating Framework Conditions for Research Management to Strengthen the European Research Area” – RM ROADMAP, kojega koordinira EARMA, te
  • “Career Acknowledgement for Research (Managers) Delivering for the European Area” – CARDEA, kojega koordinira University College Cork iz Irske.

Provedba oba projekta započela je u drugoj polovici 2022. godine te traje 3 godine.

U okviru projekta projekta RM Roadmap, na EU razini imenovano je preko 120 tzv. nacionalnih ambasadora čija je uloga pomoći u definiranju i etabliranju profesije znanstvenih menadžera. Nacionalne ambasadorice za Hrvatsku su Ana Ključarić (AMPEU) i Ivana Vuka (RISE d.o.o.), a njihove zamjenice Martina Kožul Kolarić (AMPEU) i Lea Perinić (UNIRI).

foRMAtion

Cilj Erasmus+ projekta “Innovative and smart module for potential Research Managers and Administrators in higher education” (foRMAtion) bio je razvoj obrazovnog programa i sheme mentorstva za studente, kao potencijalne buduće znanstvene menadžere.

U sklopu projekta razvijeni su sljedeći rezultati koje svatko može besplatno koristiti, usvojiti i prilagoditi:

Metodološki vodič i zbirka dobre prakse za razradu foRMAtion obrazovnog modula

Kurikulum za buduće znanstvene menadžere

Nastavni materijal za obrazovni modul

Metodološki vodič za mentorski program

ForMation udžbenik i alat za samorazvoj

Vodič i procjena učinka za obrazovanje i osposobljavanje znanstvenih menadžera na visokim učilištima

U svrhu održivosti ovih postignuća i produbljivanja veza unutar foRMAtion zajednice, konzorcij je pokrenuo inicijativu, tzv. forMAtion Alliances. Kako biste saznali više o tome kako vaša organizacija može postati član saveza i uživati u prednostima međunarodne RMA zajednice, možete posjetiti stranice Saveza obrazovnih modula i Saveza mentorstva.

Svi ovi rezultati mogu uvelike pomoći u osposobljavanju novih znanstvenih menadžera, kao i u potencijalnom pokretanju sličnog programa za studente na vašoj instituciji.

Skip to content