PREGLEDAJ
13/06/2024.
_znanstvena konferencija
26. Dani bioetike
Medicinski fakultet

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

poziva zainteresirane na

26. DANE BIOETIKE

i međunarodnu konferenciju

THE CONTRIBUTION OF IMMANUEL KANT
IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT AND IDENTITY OF (BIO)MEDICAL SCIENCES
(Doprinos Immanuela Kanta povijesnom razvitku i identitetu (bio)medicinskih znanosti)

koja će biti održana u četvrtak, 13. lipnja 2024. s početkom u 8.30 sati 

u Vijećnici Fakulteta, Ulica braće Branchetta 20, Rijeka.

Organizatori konferencije su:
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini/ UNESCO-va katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, Dokumentacijsko–istraživački centar za europsku bioetiku Fritz Jahr
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku i
Hrvatsko bioetičko društvo.

U sklopu 26. Riječkih dana bioetike svoje će izlaganje kao plenarni izlagač održati
prof. dr. sc. Samuel Kerstein (University of Maryland, College Park, SAD):
Kantian dignity and the allocation of scarce, life-saving resources

KNJIŽICA SAŽETAKA

PLAKAT

 

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content