PREGLEDAJ
10/03/2022.
_Nastupno predavanje
Nastupno predavanje - Zvonimir Lapov Padovan (POLIRI)
Filozofski fakultet

Studij politehnike Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnik

Zvonimir Lapov Padovan

za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača.

Predavanje će biti održano u četvrtak, 10. ožujka 2022. u 13 sati
u predavaonici 404 Filozofskog fakulteta,
Sveučilišna avenija 6, Kampus Sveučilišta u Rijeci.

Tema predavanja je:

PRIMJENA 3D PISAČA U EDUKACIJI

ODLUKA

 

Kopiraj link

Link kopiran
08/03/2022.
_Nastupno predavanje
Nastupno predavanje - dr. sc. Maja Lusina Kregar (MEDRI)
MS Teams

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnica

dr. sc. Maja Lusina Kregar

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovne docentice.

Predavanje će biti održano u utorak, 8. ožujka 2022. u 8.15 sati

putem internetske platforme MS Teams.

Tema predavanja je:

TOKSIKOKINETIKA: APSORPCIJA, DISTRIBUCIJA,
BIOTRANSFORMACIJA I ELIMINACIJA OTROVA

ODLUKA

Kopiraj link

Link kopiran
09/03/2022.
_Nastupno predavanje
Nastupno predavanje - dr. sc. Ivana Žitinić (MEDRI)
MS Teams

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnica

dr. sc. Ivana Žitinić

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovne docentice.

Predavanje će biti održano u srijedu, 9. ožujka 2022. u 12 sati

putem internetske platforme MS Teams.

Tema predavanja je:

RAZLIKUJ BITNO OD NEBITNOG –
PRVI KORACI U ZBRINJAVANJU BOLESNIKA U OHBP-u

ODLUKA

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content
Virtualna sova UNIRI