PREGLEDAJ
13/03/2023.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Matija Lukač (FFRI)
Filozofski fakultet

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Matija Lukač

braniti doktorski rad pod nazivom

PRIMJENA REVIDIRANE LISTE SIMPTOMA PSIHOPATIJE
U HRVATSKOM PRAVOSUDNOM I ZDRAVSTVENOM SUSTAVU – FILOZOFSKA ANALIZA

u ponedjeljak, 13. ožujka 2023. u

u dvorani 412/450 Fakulteta.

ODLUKA

 

 

 

 

Kopiraj link

Link kopiran
08/03/2023.
_Nastupno predavanje
Nastupno predavanje - dr. sc. Ana Babić (EFRI)
Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnica

dr. sc. Ana Babić

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.

Predavanje će biti održano u srijedu, 8. ožujka 2023. u 18.15 sati

u računalnoj učionici br. 2 Fakulteta.

Tema predavanja je:

VELIKI PODACI I POSLOVNA INTELIGENCIJA

ODLUKA

Kopiraj link

Link kopiran
08/03/2023.
_Nastupno predavanje
Nastupno predavanje - dr. sc. Valentina Martan (UNIRI)
Filozofski fakultet

Sveučilišni prijediplomski studij Logopedija Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnica

dr. sc. Valentina Martan

za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice.

Predavanje će biti održano u srijedu, 8. ožujka 2023.  u 15 sati

u prostoriji 402Filozofskog fakulteta, Sveučilišta avenija 4, Kampus Sveučilišta u Rijeci.

Tema predavanja je:

ULOGA LOGOPEDA U OBRAZOVANJU UČENIKA
SA SPECIFIČNIM POREMEĆAJEM UČENJA

ODLUKA

 

Kopiraj link

Link kopiran
30/03/2023.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Maja Vlatković
Tehnički fakultet

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Maja Vlatković

braniti doktorski rad pod nazivom

RAZVOJ METODOLOGIJE PROJEKTIRANJA I POSTUPKA UMJERAVANJA
REKONFIGURABILNOGA MJERNOG SUSTAVA

u četvrtak, 30. ožujka 2023. u 11 sati u Vijećnici Fakulteta.

ODLUKA

Kopiraj link

Link kopiran
10/03/2023.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Vedran Micek (OBRI)
Sveučilišni odjeli

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Vedran Micek

braniti doktorski rad pod nazivom

POJEDINAČNI I KOMBINIRANI UČINCI
MIKOTOKSINA (OKRATOKSINA A I CITRININA) I ANTIOKSIDANSA RESVERATROLA
NA EKSPRESIJU PRIJENOSNIKA ORGANSKIH ANIONA U BUBREZIMA ŠTAKORA

u petak, 10. ožujka 2023. u 13.30 sati
u predavaonici O-268 u zgradi Sveučilišnih odjela.

ODLUKA

 

Kopiraj link

Link kopiran
21/02/2023.
_Nastupno predavanje
Nastupno predavanje - dr. sc. Marijana Matas (MEDRI)
Medicinski fakultet

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati

dr. sc. Marijana Matas

za prvi izbor u naslovnu docenticu.

Predavanje će biti održano u utorak, 21. ožujka 2023. u 15.15 sati

u Vijećnici Fakulteta.

Tema predavanja je:

RESUSCITATION THERAPY
USED IN CLINICAL SKILLS SIMULATION

ODLUKA

 

 

 

 

 

Kopiraj link

Link kopiran
16/02/2023. - 17/02/2023..
_50UNIRI
YUFE Town Hall 2023
Kampus

Sveučilište u Rijeci domaćin je godišnjeg okupljanja predstavnika svih YUFE sveučilišta, prilikom kojeg dolaze i rektori/predsjednici svih deset europskih sveučilišta kako bi razgovarali u budućnosti Europskih sveučilišta. 

Kopiraj link

Link kopiran
14/02/2023.
_50UNIRI
Koja je uloga umjetničkih i humanističkih sveučilišta u Europi? Refleksija sa Sveučilišta Sorbonne Nouvelle
Rijeka

Predavanje rektora Sveučilišta Sorbonne Nouvelle Jamil Jean-Marc Dakhlia. Sorbonne Nouvelle nova je članica YUFE Europskog sveučilišta. Tom prigodom rektorici Snježani Prijić-Samaržija bit će uručen ordena viteza Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, koji dodjeljuje predsjednik Emmanuel Macron. 

Kopiraj link

Link kopiran
01/03/2023.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Ivan Markovinović (RITEH)
Tehnički fakultet

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Ivan Markovinović

braniti doktorski rad pod nazivom

SUČELJE MOZAK-RAČUNALO ZA PISANJE
PRIMJENOM AUDITORNIH PODRAŽAJA

u srijedu, 1. ožujka 2023. u 10 sati
sati u Vijećnici Fakulteta.

ODLUKA

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content