KATEGORIJE

Nagrade za znanstvenu izvrsnost

01.02.2022. / vijesti / znanstvenici

U ukupnom iznosu od 100 tisuća kuna Sveučilište u Rijeci nagradilo je 15 najboljih znanstvenoistraživačkih projekata, koje provode iskusni znanstvenici i umjetnici na Sveučilištu u Rijeci. Nagrade su dodijeljene u iznosima od 10, 6 i 4 tisuća kuna, za svako od 5 znanstvenih područja (prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicinske i biotehničke znanosti, društvene znanosti i humanističke znanosti).

Odluka o nagradama donesena je na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 19. svibnja 2020. godine, nakon provedene vanjske evaluacije provedene na osnovu Natječaja za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu – projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika (UNIRI PROJEKTI) koji je raspisan u rujnu 2018. godine.

Popis dobitnika i iznosi nagrada za znanstvenu izvrsnost najbolje ocijenjenih UNIRI projekata po područjima znanosti naveden je u Odluci o nagradama za znanstvenu izvrsnost u projektnim aktivnostima.

Voditelje najbolje ocijenjenih projekata Sveučilište u Rijeci će predložiti za priznanje na nacionalnoj razini.

Skip to content