KATEGORIJE

Natječaj za projekte u obrazovanju UNIRI CLASS

28.10.2021. / vijesti / natječaji

Sveučilište u Rijeci u okviru programa „Istraživačko-razvojni projekti u obrazovanju – UNIRI CLASS“ raspisuje Natječaj za dodjelu sredstava potpore projektima za unaprjeđenje kvalitete nastave i izlaznih kompetencija studenata Sveučilišta u Rijeci putem programske linije A1 Otvoreno personalizirano obrazovanje.

Putem Natječaja rasporedit će se ukupno do 1.000.000,00 kuna za maksimalno 10 projekata u trajanju od 3 godine, pri čemu je maksimalan iznos potpore po projektu 100.000,00 kuna.

Kroz projekte programske linije A1 razvijat će se, s ciljem produbljivanja specifičnih kompetencija studenata (personalizirani kurikulum), interdisciplinarni programi za stjecanje mikro-kvalifikacije (tzv. minors) s definiranim skupovima ishoda učenja.

Ovaj se Natječaj odvija u tri faze: 1) pretprijave, 2) evaluacija pretprijava i usuglašavanje te 3) cjelovita prijava pozitivno ocijenjenih pretprijava.

Prva faza Natječaja traje do 23. studenoga 2021., a obuhvaća dostavu pretprijava u obliku koncepta, nestrukturiranog sažetog opisa projekta.

Za informiranje zainteresiranih potencijalnih prijavitelja/ica 9. studenoga 2021. u 14:30 sati bit će održana pripremna radionica (webinar) kojoj će se moći pristupiti putem Zoom platforme (poveznica).

Prijavitelji čije su pretprijave pozitivno ocijenjene bit će pozvani da do 30. prosinca 2021. podnesu cjelovite prijave.

Tekst Natječaja za programsku liniju A1 možete preuzeti OVDJE.

U tijeku su i prijave na natječaje programskih linija A2 Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju (tekst Natječaja preuzmite OVDJE) i A3 Praktične kompetencije za budućnost (tekst Natječaja preuzmite OVDJE).

Skip to content
Virtualna sova UNIRI