KATEGORIJE

Odgovor YERUN mreže na inicijativu “Pakt za istraživanje i inovacije u Europi”

22.07.2021. / vijesti / eu projekti

Europska komisija donijela je 16. srpnja prijedlog preporuke za područje istraživanja i inovacija naziva “Pakt za istraživanje i inovacije u Europi“, kojim se utvrđuju ključne zajednički dogovorene vrijednosti i načela na kojima se temelji europski istraživački prostor i područja u kojima će zemlje EU-a razraditi prioritetne mjere.

Obuhvaća:

  • slobodu znanstvenog istraživanja
  • jačanje gospodarstava i društava
  • rodnu ravnopravnost
  • otvoreni pristup znanstvenim publikacijama
  • bolje karijerne izglede istraživača.

Cilj je potaknuti zemlje EU-a da potvrde svoju predanost tim načelima i vrijednostima te da ih uključe u nacionalnu politiku istraživanja i inovacija.

Nakon objavljivanja prijedloga ove inicijative i uoči rujanskog sastanka ministara za istraživanja EU-a na kojem će biti razmotrene konkretne mjere za novi sustav upravljanja Europskog istraživačkog prostora (ERA), YERUN – Mreža mladih europskih istraživačkih sveučilišta, poziva kreatore politika EU da razmotre dodatne aspekte kako bi “pakt” bio što učinkovitiji. To se odnosi na sljedeće:

Strukturirano upravljanje kojim se osigurava nacionalna predanost strateškim uključivanjem dionika
Kako bi se osiguralo napredovanje ERA-e u svakoj zemlji članici, ali i u EU općenito, ključno je određivanje prioriteta za dodatne mehanizme sudjelovanja koji potiču dijalog među različitim relevantnim dionicima na nacionalnoj razini.

Koherentan Pakt i usklađen s nacionalnim i regionalnim politikama
Potrebno je jasno usklađivanje različitih elemenata Pakta s budućim djelovanjima provedbe kako bi njegova načela i vrijednosti izravno bili povezani s djelovanjima koje treba poduzeti na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Uravnoteženi mehanizam praćenja s jasnim ciljem
Prilikom rasprave o mehanizmima praćenja napretka ERA-e potrebno je staviti naglasak na vrste pokazatelja korištenih za praćenje napretka te svrhu cjelokupnog praćenja.

Holistički pristup istraživanju
Aktivnosti nakon sklapanja Pakta trebale bi na cjeloviti način ojačati istraživanja te podupirati cijeli istraživački ciklus, bez stvaranja razlika među pojedinim elementima.

Kao član YERUN mreže, Sveučilište u Rijeci je aktivno sudjelovalo u izradi dokumenta odgovora na Pakt, a cjelovit dokument dostupan je na poveznici.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI