KATEGORIJE

Održana 55. sjednica Senata

18.05.2021. / vijesti / o sveučilištu

Danas, 18. svibnja 2021. u online okruženju održana je 55. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci, na kojoj su potvrđeni novi prorektori: prof. dr. sc. Gordan Jelenić s Građevinskog fakulteta za prorektora za znanost i umjetnost te prof. dr. sc. Saša Zelenika s Tehničkog fakulteta za prorektora za strateške projekte. Mandat novim prorektorima počinje s 1. lipnja 2021.

U sklopu svojeg izvješća rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija predstavila je nove pomoćnike u mandatu od 2021. do 2025. godine: prof. dr. sc. Alen Ružić – posebni pomoćnik za područje biomedicine i javnog zdravstva, prof. dr. sc. Sanja Barić – pomoćnica za institucijske kapacitete i politike, prof. dr. sc. Alen Jugović – pomoćnik za inovacije i investicije, prof. dr. sc. Damir Zec – pomoćnik za poduzetništvo i transfer znanja i Leopold Mandić – pomoćnik za studente. Rektorica je, usvajanjem nove organizacijske strukture, pomoćnicima imenovala samo trenutne predsjednike ili članove Upravnih vijeća

Dr. sc. Đuliji Malatestinić s Medicinskog fakulteta i dr. sc. Deanu Markoviću s Odjela za biotehnologije potvrđeni su prvi izbori u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora.

U nastavku sjednice usvojen je Plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021.-2025. Sveučilište je sudjelovanjem u projektu „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima“ (SPEAR) prihvatilo obvezu kreiranja, provođenja i praćenja provedbe institucionalnog plana rodne ravnopravnosti.

Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio je odluku o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (prediplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te prediplomskih stručnih studija Sveučilišta i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2021./2022. Usvojen je i okvirni kalendar nastave i ispitnih rokova za akademsku godinu 2021./2022., kao i Odluka o dodjeli Rektorove nagrade za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci.

Na sjednici Senata dodijeljena je Povelja Sveučilišta u Rijeci Ekonomskom fakultetu u povodu 60. obljetnice njegova osnutka i obavljanja djelatnosti obrazovanja u znanstvenom području društvenih znanosti i 111 godina obrazovanja  ekonomista u Rijeci, a za postignute rezultate u znanstvenoistraživačkoj i visokoobrazovnoj nastavnoj djelatnosti te za doprinos svekolikom razvoju Sveučilišta u Rijeci.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI