KATEGORIJE

Održani Europski dani istraživanja i inovacija 2021.

28.06.2021. / vijesti / eu projekti

Europski dani istraživanja i inovacija 2021. (eng. European Research and Innovation Days 2021) održani su 23. i 24. lipnja 2021. u online formatu s više od 21 tisućom prijavljenih sudionika iz 105 zemalja.

Glavna tema bila je zelenija, zdravija i digitalnija budućnost za sve u kojoj ključne uloge imaju zajednički rad na istraživanju i inovacijama, program Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor Europa, kao i Europski istraživački prostor. U dva dana kreatori politika, istraživači, inovatori, poduzetnici i građani imali su priliku sudjelovati u više od 70 sesija s ciljem oblikovanja istraživačkog i inovacijskog smjera za budućnost.

Neki od zaključaka na teme o tome kako znanost i istraživanje mogu pomoći u aktualnim i budućim izazovima:

  • Istraživanje i inovacije ubrzavaju zelene i digitalne tranzicije koje su ključni pokretači ekološke, socijalne i ekonomske transformacije naših društava i gospodarstava
  • Gradovi i građani igraju presudnu ulogu kada je riječ o provedbi ambicioznih ciljeva misija Europske unije za pomoć u izgradnji zelene i digitalne budućnosti
  • Suradnja na globalnoj razini kroz razmjenu podataka o znanstvenim i društvenim istraživanjima presudna je za pronalaženje rješenja za pandemiju koronavirusa, kao što je to s novim portalom – Coronavirus Global R&I Collaboration Portal
  • Europska strategija za sveučilišta premošćivat će obrazovanje, istraživanje, inovacije i usluge prema društvu, ubrzavajući ostvarenje Europskog prostora obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora
  • Europska unija, nacionalne vlade i ostali dionici morat će surađivati na pokretanju novog Europskog istraživačkog prostora, dajući prioritet ulaganjima za rješavanje izazova s kojima se Europa suočava.

Više informacija možete pronaći na službenim internetskim stranicama Europske komisije, a snimke možete pogledati na službenoj stranici događanja.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI