KATEGORIJE

Rektorica uručila povelju FMTU-u

28.09.2020. / vijesti / o sveučilištu

Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija uručila je dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdani povelju povodom 60. obljetnice visokoškolskog obrazovanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji i 46. obljetnice osnutka Fakulteta.

Rektorica je posjetila Fakultet u pratnji prorektorice za informatizaciju i organizaciju prof. dr. sc. Senke Maćešić i glavne tajnice Sveučilišta Roberte Hlače Mlinar, dipl. iur. Sa strane Fakulteta, uz dekanicu, nazočile su prodekanice: prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, novoizabrana dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Sandra Janković te tajnica Fakulteta Maja Juračić, dipl. iur.

Povijesna perspektiva začetaka visokoškolskog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo datira iz razdoblja osnivanja dvogodišnje Više ekonomske škole ugostiteljskog smjera 1960. godine u Opatiji. Godine 1974. Odjel za ugostiteljstvo i turizam postaje Hotelijerski fakultet Opatija. Danas Fakultet djeluje pod nazivom Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Niz uprava, generacije nastavnika i djelatnika uložili su velike napore u razvoju ove jedinstvene visokoobrazovne institucije usmjerene ka obrazovanju kadrova za turizam, ugostiteljstvo i održivi razvoj. Njihovi rezultati vidljivi su danas kada je ova institucija prepoznatljiva u međunarodnom okruženju; znanstvena, nastavna i stručna aktivnost Fakulteta prepoznata je ne samo u Republici Hrvatskoj već i u široj regiji. Fakultet je nositelj ili partner na mnogobrojnim znanstvenim, stručnim i europskim projektima te organizator znanstvenih i stručnih konferencija i skupova. Uz suradnju s drugim visokoškolskim institucijama, Fakultet aktivno surađuje i s gospodarstvom, javnim sektorom te civilnim društvom.

Preko 15.000 studenata steklo je do danas diplome na ovom Fakultetu. Oni su  danas nositelji turističkog razvoja Hrvatske, a neki od njih izgradili su i uspješne međunarodne karijere. Uz nastavu u sjedištu u Opatiji, studijski program izvodi se i u Studijskom centru Zabok.

Fakultet, na kojem je danas zaposleno više od 100 zaposlenika i studira 2.000 studenata iz cijele Hrvatske, izvodi preddiplomske studijske programe Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i Menadžment održivog razvoja te četiri diplomska studijska programa: Menadžment u turizmu, Menadžment u hotelijerstvu, Marketing u turizmu i Održivi razvoj turizma. Uz to, akreditirao je združeni diplomski studij Turizam, koji izvodi s Ekonomskim fakultetom u Sarajevu. Vertikala obrazovanja moguća je na poslijediplomskim studijima, kako specijalističkim, tako i doktorskim studijima Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i Menadžment održivog razvoja.

Svjestan stalne potrebe za novim znanjima, Fakultet radi na formiranju i provođenju programa cjeloživotnog učenja u čijem izvođenju uz nastavnike Fakulteta sudjeluju i eminentni stručnjaci iz prakse smatrajući svojom odgovornošću i zadatkom doprinijeti i na taj način konkurentnosti hrvatskog turizma.

Internacionalizacija je sastavni dio svih aktivnosti. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu se umrežava i surađjue s brojnim partnerima, tradicionalno organizira dvije znanstvene konferencije, izdaje znanstveni časopis, a svake akademske godine studentima FMTU-a pridružuje se 60-tak studenata iz drugih europskih zemalja koji kod njih provedu jedan semestar. Uz inozemne znanstvenike, studentima znanje prenose i ugledni stručnjaci iz prakse kao gosti predavači.

Iako razvojno orijentiran na širu regiju, Fakultet je istodobno snažnim nitima vezan uz Opatiju. Zato je i odlučeno da Fakulktet ostaje na ovoj jedinstvenoj lokaciji.

Godinu 2020. u kojoj FMTU obilježava 60. obljetnicu visokoškolskog obrazovanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji i 46. obljetnicu osnutka Fakulteta posebno su označila dva značajna događaja: dovršetak izgradnje novog aneksa zgrade Fakulteta, čime su osigurani uvjeti za kvalitetno studiranje i daljnji razvoj te dobivanje međunarodnog certifikata kvalitete TedQual od strane Svjetske turističke organizacije za preddiplomski studijski program Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI