KATEGORIJE

Zaključen drugi krug ERASMUS Natječaja za stručnu praksu u 2023./2025.

06.02.2024. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci je 1. veljače 2024. zaključilo drugi krug Erasmus Natječaja radi obavljanja stručne prakse u okviru programa Erasmus+ u 2023./2025. (KLASA: 990-01/23-04/23, URBROJ: 2170-137-04-23-1), u okviru projekta 2023-1-HR01-KA131-HED-000113440.

U razdoblju od 18.10.2023. do 1.2.2024. Sveučilište u Rijeci zaprimilo je trideset (30) prijava za studentsku mobilnost radi obavljanja stručne prakse na inozemnim ustanovama u 2023./2025. Sve su prijave sadržavale potpunu dokumentaciju te im je odobrena financijska potpora.

U okviru projekta KA131 2023./2025. do sad su odobrene 64 financijske potpore za stručnu praksu. Natječaj ostaje otvoren.

Odluka – drugi krug natječaja

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content