KATEGORIJE

Zaključen treći krug ERASMUS Natječaja za stručnu praksu u 2023./2025.

27.03.2024. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci je 18. ožujka 2024. zaključilo treći krug Erasmus Natječaja radi obavljanja stručne prakse u okviru programa Erasmus+ u 2023./2025. (KLASA: 990-01/23-04/23, URBROJ: 2170-137-04-23-1), u okviru projekta 2023-1-HR01-KA131-HED-000113440.

U razdoblju od 1.2.2024. do 18.3.2024. Sveučilište u Rijeci zaprimilo je pedeset pet (55) prijava za studentsku mobilnost radi obavljanja stručne prakse na inozemnim ustanovama u 2023./2025. Sve su prijave sadržavale potpunu dokumentaciju te im je odobrena financijska potpora.

U okviru projekta KA131 2023./2025. do sad je odobreno 119 financijskih potpora za stručnu praksu. Natječaj ostaje otvoren.

Odluka – treći krug natječaja

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content