ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / POTPORA PRIJAVAMA PROJEKATA (CPP) / KAKO ODABRATI ODGOVARAJUĆI POZIV?

Kako odabrati odgovarajući poziv?

Program Obzor Europa i Hrvatska zaklada za znanost nude širok raspon mogućnosti financiranja istraživačkih i inovacijskih aktivnosti putem poziva na podnošenje prijedloga. Neovisno o tome jeste li već upoznati s financiranjem istraživanja u EU-u i nacionalnim izvorima, ili ste potpuno novi korisnik, dajemo vam pregled trenutno otvorenih poziva i tema.

Otvoreni pozivi

MSCA Poslijedoktorske stipendije 2024. / MSCA Postdoctoral Fellowship 2024.

Sveučilište u Rijeci traži poslijedoktorante koji bi se prijavili na Marie-Skłodowska Curie Poslijedoktorske stipendije na natječajnom roku 2024.

The University of Rijeka, a modern European University is looking for motivated postdoctoral researchers for the Marie-Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowship (MSCA PF) applications in 2024.

Program Obzor Europa

Stup I. / Izvrsna znanost

Europsko istraživačko vijeće (ERC)

Zašto prijaviti ERC?

 • ERC nudi neovisnost, znanstvenu priznatost i vidljivost
 • Slobodu odabira znanstvene teme i područja istraživanja
 • Izdašne financijske potpore i fleksibilnost u provedbi projekta
 • Financijsku autonomiju na razdoblje od 5 godina
 • Privlačenje talenata i mogućnost suradnje diljem svijeta
 • Prenosivost granta – mogućnost preseljenja na bilo koju instituciju unutar EU-a/AC.

Cilj je Europskog istraživačkog vijeća (ERC) podržati izvrsne znanstvenike u Europi u svim znanstvenim područjima, poduprijeti granična istraživanja (eng. frontier research) te potaknuti rad već etablirane, ali i nove, generacije vrhunskih znanstvenika.

ERC djeluje prema principima istraživanja usmjerenih ka znatiželji (eng. curiosity-driven research) i odozdo prema gore (eng. bottom-up research) omogućavajući tako znanstvenicima da prepoznaju nove mogućnosti u bilo kojem području istraživanja. Naglasak je na financijskoj potpori inovativnih prijedloga s razrađenim kvalitetnim znanstvenim idejama i povećanju vidljivosti najboljih europskih znanstvenika, zbog čega se ERC projekti kolokvijalno nazivaju i znanstvenim oskarima.

ERC-ove financijske potpore
U Europskom istraživačkom vijeću postoji pet glavnih shema financiranja:

Starting Grant
Podrška izvrsnim znanstvenicima u početnoj fazi karijere (od 2 do 7 g. od sjecanja doktorata) za stvaranje vlastitog neovisnog istraživačkog tima

Consolidator Grant
Podrška izvrsnim znanstvenicima u fazi konsolidacije vlastitog istraživačkog tima (od 7 do 12 g. od stjecanja doktorata)

Advanced Grant
Podrška izvrsnim znanstvenicima koji su ostvarili značajnije znanstvene rezultate

Synergy Grant
Podrška maloj skupini od dva do četiri znanstvenika za zajedničko rješavanje ambicioznih istraživačkih problema koji nadilaze pojedinu znanstvenu skupinu

Proof of Concept
Nastavak financiranja onih ideja financiranih ERC grantom koje imaju inovacijski potencijal i značajne ekonomske ili društvene koristi

Marie Skłodowska-Curie

Zašto prijaviti Djelovanja Marie Skłodowska-Curie (MSCA)?

 • promiču inovativna istraživanja i doktorsko usavršavanje unutar i izvan akademske zajednice
 • omogućuje talentiranim istraživačima rad na pojedinačnim projektima kako bi ojačali svoj istraživački i inovacijski potencijal
 • potiče se međunarodna i međusektorska mobilnost te jačanje međunarodne dimenzije istraživanja i inovacija
 • podržavaju regionalne, nacionalne ili međunarodne programe za poticanje izvrsnosti u istraživanju i razvoju karijera istraživača

Od 1996. Djelovanja Marie Skłodowska-Curie (MSCA) vodeći su program financiranja Europske unije za znanstvenike iz cijelog svijeta, podržavajući ih u svim fazama njihovih karijera. S proračunom od 6,6 milijardi eura u okviru programa Obzor Europa, MSCA je otvoren za sve domene istraživanja i inovacija, koje kandidati slobodno biraju po načelu “odozdo prema gore” (bottom up).

MSCA podupire građane, široke javne programe, privatne organizacije i karijere znanstvenika za poticanje izvrsnosti u europskom istraživanju i inovacijama (R&I). Osim toga, MSCA imaju strukturni utjecaj na institucije visokog obrazovanja i druge istraživačke organizacije, mnogo dalje od akademske zajednice. To se postiže širenjem izvrsnosti i postavljanjem standarda za visokokvalitetno obrazovanje i obuku istraživača, diljem ERA-e i diljem svijeta.

Djelovanja MSCA:

Doktorske mreže
Formiranje doktorskih programa s ciljem zapošljavanja i osposobljavanja kreativnih, poduzetnih i inovativnih studenata.

Poslijedoktorske stipendije
Omogućuje znanstvenicima nakon doktorskog studija rad na pojedinačnim projektima kako bi ojačali svoj istraživački i inovacijski potencijal.

Razmjena osoblja
Međunarodna, međusektorska i interdisciplinarna suradnja organizacija iz i izvan Europe s ciljem razmjene znanja i ideja.

COFUND
Sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih doktorskih i postdoktorskih programa mobilnosti.

MSCA i građani
Javni angažman znanstvenika i promoviranje rezultata stipendiranih istraživača u sklopu Europske noći istraživača

Stup II. / Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost

Drugi stup programa Obzor Europa se sastoji od šest klastera i 5 misija. Usklađen je s globalnim izazovima prepoznatima u Globalnim ciljevima za održivi razvoj (tzv. SDGs, Sustainable Development Goals). Primarni cilj mu je unaprjeđenje ljudskih života i zaštita planeta za buduće generacije, ali i razvoj europske kompetitivnosti u području tehnologije.

Pozivi drugog stupa su konzorcijski projekti u kojima moraju sudjelovati najmanje tri pravna subjekta od kojih jedan mora biti iz države članice EU-a, a druga dva iz dvije različite države članice ili pridružene zemlje. Jedina iznimka su  aktivnosti koordinacije i potpore (CSA) u kojima mora sudjelovati najmanje jedan pravni subjekt.

Više informacija o vrstama aktivnosti pronađite ovdje.

Klaster 1.: Zdravlje

Pozivi ovog klastera usmjereni su na poboljšanje sustava zdravstvene zaštite kako bi zdravstvena zaštita i tehnologije bila dostupna svim građanima. Uz to, želi se aktivno promovirati zdravlje i bolja prevencija bolesti. Posebna pažnja usmjerit će se na dugoročne posljedice pandemije virusa COVID-19 na ljudsko zdravlje i blagostanje.

Destinacije:

 1. Zdravlje tijekom cijelog života
 2. Okolišne i socijalne determinante koje utječu na zdravlje
 3. Neprenosive i rijetke bolesti
 4. Zarazne bolesti, uključujući bolesti povezane sa siromaštvom i zanemarene bolesti
 5. Alati, tehnologije i digitalna rješenja u području zdravstva i skrbi, među ostalim personalizirana medicina
 6. Zdravstveni sustavi

Više informacija o Klasteru 1. pronađite ovdje.

Klaster 2.: Kultura, kreativnost i uključivo društvo

Klaster 2. usmjeren je na poboljšanje odgovornosti, transparentnosti, učinkovitosti i pouzdanosti institucija i politika te na razvoj aktivnog građanstva. Uz to, pozivi ovog klastera istražuju potencijal kulturne baštine, umjetnosti te kulturnih i kreativnih sektora kao pokretača održivih inovacija i europskog osjećaja pripadnosti. Pojedini pozivi dotiču se i socijalne i ekonomske održivosti i otpornosti.

Destinacije:

 1. Demokracija i upravljanje
 2. Kultura, kulturna baština i kreativnost
 3. Društvena i gospodarska transformacija

Više informacija o Klasteru 2. pronađite ovdje.

Klaster 3.: Civilna sigurnost za društvo

Teme kojih se dotiče ovaj klaster su sigurnosne prijetnje, cyber-zločini te prirodne katastrofe i katastrofe kojima je uzrok čovjek. U to spada borba protiv organiziranog kriminala i terorizma, zaštita državnih granica i katastrofe poput pandemija, geoloških i klimatskih katastrofa te nuklearnih, kemijskih ili bioloških katastrofa.

Destinacija:

 1. Bolja zaštita Europske unije i njenih građana od kriminala i terorizma
 2. Učinkovito upravljanje vanjskim granicama Europske unije
 3. Zaštita kritične infrastrukture
 4. Društvo otporno na katastrofe
 5. Kibersigurnost
 6. Pojačano istraživanje sigurnosti i inovacije

Više informacija o Klasteru 3. pronađite ovdje.

Klaster 4.: Digitalizacija, industrija i svemir

Vizija iza poziva klastera 4. je da se oblikuje kompetitivna, digitalna i cirkularna industrija, temeljena na niskoj razini ugljika. Uz to, želi se osigurati održiva opskrba sirovinama i razvoj naprednih materijala. Potiče se razvoj inovacija na području umjetne inteligencije i robotike te svemira.

Destinacije:

 1. Proizvodne tehnologije
 2. Povećana autonomija u ključnim strateškim lancima vrijednosti za otporniju industriju
 3. Napredno računalstvo i velika količina podataka
 4. Kružne industrije
 5. Svemir, uključujući promatranje zemlje
 6. Ljudski i etički razvoj digitalnih i industrijskih tehnologija

Više informacija o Klasteru 4. pronađite ovdje.

Klaster 5.: Klima, energija i mobilnost

Pozivi ovog klastera usmjereni su na klimatske promjene pri čemu žele razviti bolje razumijevanje uzroka, rizika, učinka i razvoja klimatskih promjena. Drugi fokus ovog klastera je energija i promet, gdje se želi navedene sektore unaprijediti tako da budu ekološki prihvatljivi, ali i pametniji, sigurniji i efektivniji.

Destinacije:

 1. Klimatske znanosti i odgovori
 2. Međusektorska rješenja za klimatsku tranziciju
 3. Održiva, sigurna i konkurentna opskrba energijom
 4. Učinkovito, održivo i uključivo korištenje energije
 5. Čista i konkurentna rješenja za sve prijevozne sustave
 6. Usluge sigurnog i otpornog prijevoza te pametne mobilnosti za putnike i robu

Više informacija o Klasteru 5. pronađite ovdje.

Klaster 6.: Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš

Posljednji klaster sadrži pozive usmjerene na zaustavljanje smanjenja bioraznolikosti na kopnu i u vodi te na bolje upravljanje prirodnim resursima. Jedan od glavnih fokusa je hrana, gdje se želi osigurati razvoj inovacija i digitalizacija, ali i prelazak industrije hrane na cirkularnu i održivu bioekonomiju.

Destinacije:

 1. Bioraznolikost i usluge ekosustava
 2. Pošteni, zdravi i ekološki prihvatljivi prehrambeni sustavi od primarne proizvodnje do potrošnje
 3. Kružna ekonomija i sektori biogospodarstva
 4. Čist okoliš bez zagađenja
 5. Zemlja, oceani i voda za klimatsko djelovanje
 6. Otporne, uključive, zdrave i zelene ruralne, obalne i urbane zajednice
 7. Inovativno upravljanje, promatranja okoliša i digitalna rješenja kao potpora Europskom zelenom planu

Više informacija o Klasteru 6. pronađite ovdje.

Širenje sudjelovanja i jačanje europskog istraživačkog prostora

Širenje sudjelovanja i izvrsnosti + Reforma i jačanje europskog sustava istraživanja i inovacija

Horizontalni dio strukture program Obzor Europa čine aktivnosti Širenje sudjelovanja i izvrsnosti i Reforma i jačanje europskog sustava istraživanja i inovacija. Cilj ovog dijela programa je odgovoriti na ograničenu razinu sudjelovanja tzv. widening zemalja. To su zemlje s  najmanjim uspjehom u privlačenju financijskih sredstava i zemlje koje su se zadnje priključile EU, ali i dalje zaostaju u području istraživanja i inovacija.

Zemlje širenja (widening države) su: Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal (uključujući Azore i Madeiru), Rumunjska, Slovačka i Slovenija te najudaljenije regije: Gvadalupa, Francuska Gvajana, Réunion, Martinik, Mayotte, Sv. Martin (Francuska) i Kanarsko otočje (Španjolska).

Zašto prijaviti pozive iz Širenja sudjelovanja i jačanja EIP-a?

 • Nudi mogućnost jačanja vaše institucije
 • Možete unaprijediti svoj sustav za istraživanje i inovacije
 • Dobivate mogućnost transfera znanja od naprednijih partnera
 • Privlačite vrhunske znanstvenike u svoju instituciju

Osnovni tipovi aktivnosti:

 1. RIA (Research and Innovation Actions) – aktivnosti istraživanja i inovacija.
 2. IA (Innovation Action) – Aktivnost inovacije; aktivnosti koje su izravno usmjerene na izradu ili dizajne za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge.
 3. CSA (Coordination and Support Actions) – aktivnosti koordinacije i podrške usmjerene na jačanje kapaciteta (capacity building) kroz umrežavanje, uzajamno učenje, studijske posjete itd.
 4. TMA (Training and Mobility Action) – aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti.

Napomena! Pozivi u sebi mogu sadržavati određene postotke različitih vrsta aktivnosti.

Više informacija o Širenju sudjelovanja i jačanju Europskog istraživačkog prostora pronađite ovdje.

Hrvatska zaklada za znanost

HRZZ je središnja nacionalna organizacija za financiranje znanstvenih istraživanja i razvoj karijera istraživača u nacionalnom znanstvenom i inovacijskom sustavu. Sredstva dodjeljuje putem javno raspisanih poziva i to u sljedećim, osnovnim grupama programa: programi za podršku temeljnim i primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i od strateškog interesa za RH te programi za razvoj karijera istraživača na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini.

Programi HRZZ-a kojima se financiraju znanstveno-istraživačke aktivnosti namijenjeni su istraživačima u svim stupnjevima istraživačke karijere s ciljem podrške istraživačkim aktivnostima, poticanja njihove međunarodne prepoznatljivosti i umrežavanja te jačanja istraživačkih grupa. U toj grupi programa moguće je pokriti troškove istraživanja, nabavku male i srednje opreme, kao i diseminacijske aktivnosti koje uključuju objavu znanstvenih publikacija uz otvoreni pristup, konferencije i usavršavanja za članove istraživačkog tima, a financiraju se istraživanja u svim znanstvenim područjima.

Nadalje, HRZZ pruža podršku razvoju karijera istraživača kroz pokrivanje troškova plaća asistenata (program DOK) i plaće viših asistenata kroz projektno financiranje (programi IP i UIP, IPCH/IPS).

Temeljni programi HRZZ-a

 1. Uspostavni istraživački projekti (UIP) – program je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.
 2. Istraživački projekti (IP) – programom se podržavaju projekti s ciljem stvaranja novog znanja te trebaju počivati na jakim istraživačkim grupama uspostavljenim na hrvatskim znanstvenim organizacijama čiji su voditelji međunarodno i nacionalno prepoznati znanstvenici, uključuju povezivanje znanstvenih organizacija, opreme i razvoj znanstvenih kapaciteta te planiraju razvitak mladih istraživača.
 3. Bilateralni i trilateralni istraživački projekti u okviru Weave inicijative (IPS, IPCH) –potprogram IP programa koji omogućuje istraživačima iz više zemalja da podnesu prijedlog zajedničkog istraživačkog projekta po principu vodeće agencije (lead agency). Procedura prijave hrvatskih istraživača na ovaj natječaj razlikuje se ovisno o tome prijavljuje li se projekt HRZZ-u kao vodećoj agenciji ili kao partnerskoj agenciji. HRZZ trenutno putem ovoga programa omogućuje prijavu projekata sa istraživačima iz Slovenije i Švicarske. (više informacija nalazi se na mrežnoj stranici inicijative:  https://weave-research.net/)
 4. Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK) – voditeljima istraživačkih projekata koji mogu biti mentori program omogućuje da u istraživačke aktivnosti uključe asistente čime će usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće asistenta, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 5. Programi mobilnosti istraživača (Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća (ERC), Dolazna i odlazna mobilnost asistenata i viših asistenata) (ERC, MOB) – ovim programima financira se međunarodna mobilnost hrvatskih istraživača s ciljem razvoja istraživačkih kompetencija. Natječaj ERC potiče mobilnost hrvatskih istraživača s ciljem pripreme prijave na neki od natječaja Europskoga istraživačkog vijeća te je otvoren za prijavu tijekom cijele godine.
 6. Programi financirani iz međunarodnih fondova i fondova Europske unije (QuantERA, Švicarsko-hrvatski program suradnje) – programi su usklađeni s politikama i ciljevima međunarodnih fondova.

Više informacija o načinu prijave na natječaje HRZZ-a moguće je pročitati na mrežnoj stranici HRZZ-a.

Korisni dokumenti

Skip to content