ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / POVELJA HRS4R / GAP ANALIZA I AKCIJSKI PLAN

GAP analiza i akcijski plan

Uz redovita istraživanja zadovoljstva zaposlenika koja se temeljito analiziraju i prezentiraju na sjednicama Senata Sveučilišta u Rijeci, obnovljena sveobuhvatna analiza mišljenja zaposlenika (analiza GAP) provedena 2023. godine pokazala je da je Sveučilište napravilo značajne iskorake i napredak u smislu načela HRS4R-a i OTM-R-a, u skladu sa značajnim usklađivanjem svojih krovnih aktivnosti i politikama EU-a. Kao rezultat, UNIRI politike i aktivnosti ažurirane su tijekom 2023. i početkom 2024. godine te usklađene s trenutno važećim praksama i standardima na nacionalnoj i europskoj razini.

Na temelju strateškog i političkog okvira, kao i na rezultatima temeljite analize nedostataka HRS4R-a, Sveučilište u Rijeci definiralo je svoja obnovljena strateška prioritetna područja HRS4R-a i izradilo pripadajući Akcijski plan s odgovornim tijelima/osobama i rokovima provedbe.

accordion-block_017ad7152355b36c431b97fa41d29e1d

Anketa 2023

accordion-block_d080eb44d519a1c8495305e2c860605c

GAP analiza

Strateška prioritetna područja

Strateška prioritetna područja 2024:

 1. Mladi i priznati istraživači i njihovi mentori
 2. Internacionalizacija i mobilnost
 3. Poučavanje i obuka
 4. Istraživačka izvrsnost i utjecaj na društvo i gospodarstvo
 5. Raznolikost, odgovornost i akademski integritet
 6. OTM-R

Strateška prioritetna područja 2018:

 1. Cjelovit, otvoren i transparentan informacijski paket
 2. Etika i profesionalizam
 3. Osiguravanje znanstvene izvrsnosti
 4. Nastava i istraživanje
 5. Mobilnost
 6. Financiranje
 7. Vještine i kompetencije obuke
 8. Nadogradnja institucionalnih propisa i mehanizamaInicijative na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 9. Popularizacija i širenje znanosti
 10. OTM-R politika
accordion-block_56c32faca4e4d2e722b8f563fa79ec53

Akcijski plan

Skip to content