ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / URED ZA ZNANOST / NATJEČAJ UNIRI-PLUS PROJEKTI

Natječaj UNIRI-plus projekti

Rezultati natječaja UNIRI – plus projekti, 2018. – 2019.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu projekata predviđenih za financiranje objavljuje se Odluka o dodjeli potpora s Konačnom rang-listom UNIRI-plus projekata kojima se odobrava financiranje.

Odluka o dodjeli potpora
Konačna rang-lista

Rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, raspisuje Natječaj namijenjen poticanju razvoja znanstveno-istraživačkog i umjetničkog rada na Sveučilištu u Rijeci u mlađim i znanstveno slabije profiliranim sastavnicama ili njihovim dijelovima (“UNIRI-plus PROJEKTI”). Natječaj se odnosi na nova znanstveno-nastavna područja na mlađim sastavnicama, stručne studije koji se razvijaju u sveučilišne i za druge razvojne pravce Sveučilišta unutar kojih se tek stvara vlastiti znanstveni i znanstveno-nastavni kadar. Projekte prijavljuju timovi (voditelj – prijavitelj i suradnici) od najmanje tri istraživača. Na ovaj natječaj ne mogu se kao voditelji prijaviti oni znanstvenici i umjetnici koji su voditelji projekata odobrenih za financiranje u 2018. i 2019. godini.

Natječajem će se rasporediti iznos od 200.000,00 HRK.

Najviši iznos sredstava dodijeljen ovim Natječajem ne može biti veći od prosječnog iznosa financiranja projekata temeljem Natječaja “UNIRI projekti” od 02. rujna 2018. (aritmetička sredina dodijeljenih sredstava unutar kategorija A, B, C, D i E, odnosno 24.605,12 HRK).

Preuzmite tekst Natječaja ovdje.
Prijave na Natječaj se podnose putem predviđenog mjesta na Share Point Portalu Sveučilišta https://spapp.uniri.hr/projekti/

Prijave na Natječaj mogu podnijeti od ponedjeljka, 8. travnja do nedjelje 5. svibnja 2019.
Sustav za podnošenje prijava zatvara se u 24:00 sata posljednjeg dana roka za prijavu.
Sva pitanja u vezi Natječaja prijavitelji mogu uputiti Uredu za znanost Sveučilišta u Rijeci na adresu elektroničke pošte: projektiUNIRI@uniri.hr.

Potrebna dokumentacija, 2018. – 2019.

Skip to content