ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / POTPORA PRIJAVAMA PROJEKATA (CPP) / KORISNI DOKUMENTI I POVEZNICE

Korisni dokumenti i poveznice

Ovdje možete pronaći razne dokumente i poveznice koje vam mogu pomoći prilikom pisanja projektne prijave ili izbora adekvatnog poziva.

Radni programi

Prijavni obrasci

Kako napisati dobar projektni prijedlog

Korisne prezentacije i dokumenti

Rodna ravnopravnost, otvorena znanost i plan upravljanja istraživačkim podacima

Rodna ravnopravnost / Gender equality

Europska komisija posvećena je promociji rodne ravnopravnosti u istraživanju i inovacijama. U skladu s time postoji Strategija rodne ravnopravnosti 2021. – 2025. preko koje Komisija nastoji uključiti komponentu rodne ravnopravnosti i u ostale europske politike. U programu Obzor Europa rodna ravnopravnost provodi se na tri razine:

  1. a) institucije koje se prijavljuju na pozive moraju imati plan rodne ravnopravnosti
  2. b) integracija rodne dimenzije u istraživanje i inovacije je obavezna
  3. c) rodna ravnoteža unutar istraživačkog tima može biti presudni kriterij u slučajevima kada dva projekta imaju isti broj bodova

Plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025.

Rodna ravnopravnost u programu Obzor Europa

Obzor Europa: smjernice za planove rodne ravnopravnosti

 

Otvorena znanost / Open science

Otvorena znanost je pristup istraživanju temeljen na otvorenom suradničkom radu po principu „ otvoreno koliko je moguće, zatvoreno koliko je potrebno“. Podrazumijeva da je pristup  rezultatima znanstvenih istraživanja otvoren i besplatan te da su radovi dostupni za višekratno korištenje. Uz to, svi istraživački podaci moraju biti u skladu s FAIR principima (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Iznimka od ovog pravila moguća je samo u specifičnim slučajevima kada se radi o zaštiti intelektualnog vlasništva, nacionalnoj sigurnosti ili zaštiti osobnih podataka.

Otvorena znanost je pravna obaveza u sklopu programa Obzor Europa. Na taj način želi se povećati transparentnost i povjerenje u znanstvena istraživanja.

Otvorena znanost na Sveučilištu u Rijeci

Otvorena znanost u programu Obzor Europa

Otvorena znanost u istraživanju i inovacijama

OpenAIRE – mreža repozitorija otvorenog pristupa te arhiva i časopisa koji podržavaju politiku otvorenog pristupa

Open Reserach Europe – platforma za objavu znanstvenih radova rezultata istraživanja iz Obzor 2020. I Obzor Europa projekata.

Open Research Europe platforma služi za objavljivanje rezultata istraživanja koja proizlaze iz programa Obzor 2020., Obzora Europa i/ili financiranja Euratom-a u svim predmetnim područjima. Služi istraživačima kao mjesto objavljivanja, brzu razmjenu rezultata,  uvida, te olakšava otvorene, konstruktivne istraživačke rasprave.

 

Plan upravljanja istraživačkim podacima / Data Management Plan

Plan upravljanja istraživačkim podacima (PUP) opisuje načine prikupljanja, generiranja i obrade podataka tijekom trajanja istraživačkog projekta. Dio je politike Otvorene znanosti i obavezan dio projektnih prijedloga za program Obzor Europa. Općenito gledajući, njime bi se trebala ukratko obuhvatiti vrsta podataka/rezultata istraživanja, usklađenost s FAIR načelima (pronalazak, pristupačnost, interoperabilnost, ponovna uporaba) i način na koji će se podaci pohranjivati i čuvati.

Horizon Europe Dana Management Plan Template

Plan upravljanja istraživačkim podacima – UNIRI projekti – materijali s radionice

Argos – mrežni alat za izradu i objavu PUP-a (ima predloške usklađene sa zahtjevima programa Obzor Europa)

 

 

Evaluacijski obrasci

Financijska i pravna pitanja

Kako pronaći partnere

Komunikacija, diseminacija i eksploatacija rezultata istraživanja

Nacionalni sustav podrške

Skip to content