ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / POVELJA HRS4R / OTM-R

OTM-R

U sklopu HRS4R procedure Sveučilište u Rijeci je 2020. godine donijelo prvu inačicu OTM-R politike.  Budući da je 2023. godine na temelju provedene sveobuhvatne analize mišljenja zaposlenika (GAP analysis) utvrđeno kako je na Sveučilištu došlo do značajnih iskoraka i napretka u pogledu otvorenog i transparentnog zapošljavanja na temelju postignuća (OTM-R) te da je i u EU politikama došlo do značajnih iskoraka, inicijalni se prijedlog OTM-R politike ažurirao.

U okviru inicijative „Human Resources Strategy for Researchers“ (HRS4R) Sveučilište u Rijeci osnovalo je Operativnu skupinu za Politiku i plan otvorenog i transparentnog zapošljavanja na temelju postignuća (OTM-R).

Operativnu skupinu čine:

1.    prof. dr. sc. Emilia Mišćenić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2.    doc. dr. sc. Vanja Pupovac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

3.    izv. prof. dr. sc. Andrea Švob, Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci

4.    doc. dr. sc. Matej Fonović, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

5.    Martina Tičić, mag. iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

6.    doc. dr. sc. Ivan Cerovac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

7.    Aleksandar Šušnjar, Sveučilište u Rijeci. 

OTM-R 2023

OTM-R 2020

Skip to content