YUFE mreža odabrana za financiranje kao jedna od 17 Europskih mreža sveučilišta

Sveučilište u Rijeci pridruženi je partner YUFE mreže europskih sveučilišta, koja je od strane Europske komisije odabrana kao jedna od samo 17 mreža koje će dobiti zadatak razvijanja modela Europskog Sveučilišta.

Više o YUFE inicijativi može se pronaći ovdje, dok je izjava za javnost dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku.

Inicijativa Europskih sveučilišnih mreža (European Universities Networks) Europske komisije ima za svoj glavni cilj povezivanje različitih europskih sveučilišta i stvaranje platforme na europskoj razini koja će omogućiti studentima da steknu svoje diplome kombinirajući studije u nekoliko europskih država i doprinijeti međunarodnoj kompetitivnosti europskih sveučilišta. Više o ovoj inicijativi može se pronaći ovdje.