STUDIRANJE / DOKTORSKA ŠKOLA

Doktorska škola

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci potiče primjenu holističkog pristupa doktorandima, što podrazumijeva sagledavanje individualnih potreba doktoranada za odabirom sadržaja, socijalnu, rodnu i drugu senzibiliziranost za razumijevanje socio-ekonomskih i drugih odrednica koje utječu na stopu završavanja studija te osigurava preduvjete za jačanje mentorskih vještina, osiguravanje jednakih mogućnosti za sve, brigu za ranjive i podzastupljene skupine, poštivanje različitosti, uključivosti i dostojanstva.

Više o doktorskoj školi pronađite ovdje.

Skip to content