STUDIRANJE / STUDIJI / DOKTORSKI STUDIJI

Doktorski studiji

Kao međunarodno priznata istraživačka institucija, Sveučilište u Rijeci nudi širok raspon područja doktorskih studija i istraživanja. Detaljnije podatke o pojedinim studijima možete pronaći u izbornicima.

Skip to content