STUDIRANJE / STUDIJI / ZAJEDNIČKI IZBORNI KOLEGIJI

Zajednički izborni kolegiji

Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost radi stjecanja dopunskih znanja, prema vlastitom izboru upisati i polagati kolegije izvan studijskog programa tzv. zajedničke izborne kolegije.

Popis zajedničkih izbornih kolegija u 2023./2024.

Popisi zajedničkih izbornih kolegija za zimski i ljetni semestar 2023./2024. ak. god dostupni su na sljedećim poveznicama:

Zimski semestar 2023./2024.

Ljetni semestar 2023./2024.

Popis je ažuriran 16. 4. 2024. godine. Proširena je ponuda zajedničkih izbornih kolegija Tehničkog fakulteta.

Obrazac za upis zajedničkog izbornog kolegija

Uputa

Izborom kolegija izvan studijskog programa odnosno s drugog visokog učilišta student/ica je obvezan/na ispuniti i potpisati Obrazac potvrde o upisu kolegija izvan studijskog programa te ga zajedno s preslikom x-ice dostaviti studentskoj službi visokog učilišta na kojem se izvodi kolegij. Nakon što studentska služba drugog visokog učilišta popuni i ovjeri obrazac u točki 2., student/ica je obvezan/na u roku od 5 dana dostaviti ovjereni obrazac (osobno ili e-poštom) studentskoj službi matičnog visokog učilišta radi upisa kolegija u ISVU sustav.

Obrazac potvrde o upisu kolegija izvan studijskog programa

 

 

Obrazac potvrde o položenom zajedničkom izbornom kolegiju

Uputa

Obrazac potvrde o položenom ispitu i/ili stečenim ECTS bodovima iz kolegija izvan studijskog programa popunjava nastavnik te isti dostavlja studentskoj službi svog visokog učilišta koja ga ovjerenog dostavlja e-poštom studentskoj službi matičnog visokog učilišta studenta/ice.

Obrazac potvrde o položenom ispitu i /ili stečenim ECTS bodovima iz kolegija izvan studijskog programa 

Arhiva

Skip to content