STUDIRANJE / STUDIJI / ZAJEDNIČKI IZBORNI KOLEGIJI

Zajednički izborni kolegiji

Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost radi stjecanja dopunskih znanja, prema vlastitom izboru upisati i polagati kolegije izvan studijskog programa tzv. zajedničke izborne kolegije.

Popis zajedničkih izbornih kolegija u 2022./2023.

Popis zajedničkih izbornih kolegija u zimskom i ljetnom semestru 2022./2023. akad. god. dostupan je na sljedećoj poveznici. (Popis za ljetni semestar nadopunjen predmetima: Kineski jezik  – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  i  Operacijska istraživanja – Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija).

Obrazac za upis zajedničkog izbornog kolegija

Uputa

Student/ica, kada izabere predmet izvan studijskog programa odnosno s drugog visokog učilišta obvezan/na je ispuniti i potpisati Obrazac potvrde o upisu predmeta izvan studijskog programa te ga zajedno s preslikom x-ice dostaviti studentskoj službi visokog učilišta na kojem želi upisati predmet. Nakon što studentska služba drugog visokog učilišta popuni i ovjeri obrazac u točki 2., student/ica je obvezan/na u roku od 5 dana dostaviti ovjereni obrazac (osobno ili e-poštom) studentskoj službi matičnog visokog učilišta radi upisa predmeta u ISVU sustav.

Obrazac potvrde o upisu predmeta izvan studijskog programa

 

Obrazac potvrde o položenom zajedničkom izbornom kolegiju

Uputa

Obrazac potvrde o položenom ispitu i/ili stečenim ECTS bodovima iz predmeta izvan studijskog programa popunjava predmetni nastavnik te isti dostavlja studentskoj službi svog visokog učilišta koja ga ovjerenog dostavlja e-poštom studentskoj službi matičnog visokog učilišta studenta/ice.

Obrazac potvrde o položenom ispitu i /ili stečenim ECTS bodovima iz predmeta izvan studijskog programa 

Arhiva

Skip to content