Zajednički izborni kolegiji

Akademska godina 2019./2020.
Studenti imaju mogućnost prema vlastitom izboru, radi stjecanja dopunskih znanja, upisati i polagati kolegije na ostalim studijskim programima Sveučilišta  u Rijeci i njegovih sastavnica. Popis ponuđenih zajedničkih izbornih kolegija u zimskom i ljetnom semestru 2019./2020. akad. god. možete pogledati.
Popis izbornih kolegija