STUDIRANJE / STUDENTI / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STUDENATA

Zdravstvena zaštita studenata

Svim studentima koji studiraju na Sveučilištu u Rijeci, a nisu iz Rijeke,  osigurana je odgovarajuća zdravstvena zaštita.

Zdravstvena zaštita ostvaruje se izborom liječnika primarne zdravstvene zaštite u mjestu studiranja potpisom tiskanice “Izjava o izboru /promjeni izabranog doktora”.

Popis studentskih liječnika u akademskoj godini 2023./2024.
Ginekološke ambulante

Studentska ambulanta 

Dana, 2. prosinca 2019. godine na Kampusu (adresa Radmile Matejčić 5, Rijeka) započela je se radom Studentska ambulanta dr. sc. Marijane Turčić, dr. med., spec. školske medicine.

Kontakt

T +385 51 584876. 
marijana.turcic@zzjzpgz.hr

Radno vrijeme ordinacije je:

Ordinacija obiteljske medicine

Na  Kampusu, na istoj adresi Radmile Matejčić 5, Rijeka otvorena je ordinacija obiteljske medicine doktorice Koraljke Čop i Josipa Eljuge, dr. med.

Kontakt

Dodatne informacije

Kako bi se ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu u punom obimu za vrijeme trajanja studija pri Sveučilištu u Rijeci, potrebno je osobno doći u ordinaciju sa zdravstvenom iskaznicom u navedeno radno vrijeme i potpisati suglasnost o odabiru izabranog liječnika u mjestu studiranja.

Ako student želi ostati prijavljen kod izabranog doktora u mjestu prebivališta, Ugovoreni partneri Zavoda u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (opća medicina, dentalna medicina, pedijatrija i zdravstvena zaštita žena) obvezni su u skladu s potpisanim Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, osiguranom studentu koji nije opredjeljen za njegov tim, a privremeno boravi na području sjedišta ordinacije, pružiti primarnu zdravstvenu zaštitu u slučaju traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva i terapijsko zbrinjavanje u istom opsegu kao da je njegov izabrani doktor (dopis HZZO-a, KLASA:502-02/16-07/02, URBRO:338-08-15-16-02 od 11. ožujka 2016.).VišeU slučaju studenata – stranih državljana kojima zdravstvena zaštita ne pripada temeljem zakona Republike Hrvatske, zdravstvena zaštita može se osigurati nekim drugim instrumentom osiguranja.

Letak zdravstvene zaštite studenata

Sistematski pregledi studenata

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, za sve redovite studente prvih godina studija I. razine obavlja obvezni sistematske preglede sukladno točki 1.8.1. Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 126/06). Sistematski pregledi se provode u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanja studenata, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika.

Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite studenata u ak. god. 2019./2020. – priopćenje.

Skip to content