STUDIRANJE / STUDIJI / DIPLOMSKI STUDIJI

Diplomski studiji

Diplomski sveučilišni studij traje u pravilu jednu do dvije godine i njegovim se završetkom stječe 60 do 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra uz naznaku struke. Student nakon ove razine može nastaviti studirati na poslijediplomskom sveučilišnom studiju ili ući na tržište rada. Diplomski studiji koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci traju 2 godine osim na Akademiji primijenjenih umjetnosti i Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu gdje traju 1 godinu. Studiji se mogu izvoditi kao redoviti i izvanredni.  
Kako bi se lakše snalazili prilikom Vašeg istraživanja u nastavku se nalazi legenda.

Specijalistički diplomski stručni studij može trajati od jedne do dvije godine kojim se stječe od 60 do 120 ECTS bodova. Završetkom studija stječe se stručni naziv stručni specijalist/specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa. Student nakon ove razine može nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju ili ući na tržište rada. 

– izvodi se samo kao redoviti studij *

– izvodi se kao redoviti i izvanredni studij **  

– izvodi se samo kao izvanredni studij ***

– online studij ****

accordion-block_5c8fe1cb3b365

Akademija primijenjenih umjetnosti

accordion-block_5c8fe2383b36a

Ekonomski fakultet

accordion-block_5c8fe29c3b36e

Fakultet zdravstvenih studija

accordion-block_5c8fe3253b373

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

accordion-block_5c8fe3b73b377

Filozofski fakultet

accordion-block_5c8fe5ba3b383

Građevinski fakultet

accordion-block_5c8fe5e53b385

Medicinski fakultet

accordion-block_5cb5b07e0bc49

Odjel za biotehnologiju

accordion-block_5cb5b2e6d8e41

Pravni fakultet

accordion-block_5c8fe6143b386

Pomorski fakultet

accordion-block_5c8fe0453b357

Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

accordion-block_5c8fdfef3b355

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku

accordion-block_5c8fe1243b35f

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku

accordion-block_5c8fdf523b354

Sveučilište u Rijeci

accordion-block_5c8fe6973b38b

Tehnički fakultet

accordion-block_5c8fe6f53b38f

Učiteljski fakultet

Skip to content
Virtualna sova UNIRI