STUDIRANJE / STUDIJI / DIPLOMSKI STUDIJI

Diplomski studiji

Sveučilišni odnosno stručni diplomski studiji traju jednu do dvije godine i njihovim se završetkom stječe 60 ili 120 ECTS bodova. Završetkom sveučilišnog diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistra uz naznaku struke (univ. mag. uz naznaku struke).

Završetkom stručnog diplomskog studija stječe se stručni naziv magistar uz naznaku struke (mag. ing. uz naznaku struke), a završetkom stručnog diplomskog studija iz tehničkog područja stječe se naziv magistar inženjer uz naznaku struke (mag. ing. uz naznaku struke).

accordion-block_fccc8b361a92092546b70d9baacdc9a2

Akademija primijenjenih umjetnosti

accordion-block_9a3f4b49c347c2d2ca6105a2dba3025e

Ekonomski fakultet

accordion-block_655aaab649254898a0cada0803d3b4f0

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

accordion-block_3c5275068b262673482bb15e954bcbad

Fakultet za fiziku

accordion-block_f709c76ce0a2207f9f477aa9f80e45d4

Fakultet za matematiku

accordion-block_6a624df0463d74b965cc915b14b9204d

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

accordion-block_fb754f1a37de58fdfa65b03a84c168c6

Fakultet zdravstvenih studija

accordion-block_001b29067c5187dab73d7c780b6fb925

Filozofski fakultet

accordion-block_fa830a827a64e32e438347ec7892727f

Građevinski fakultet

accordion-block_6a263a59ff86303ac9956f2cb4511ba9

Medicinski fakultet

accordion-block_e5f1bc2fef72683247a23dbfdb3d6962

Odjel za biotehnologiju

accordion-block_b084fb16d0da40002804074a4333366c

Pomorski fakultet

accordion-block_43d8ac63d6911c2c974c0152b9a8bd6f

Pravni fakultet

accordion-block_a1b77f70223eabff4088f51921947923

Sveučilište u Rijeci

accordion-block_64e307ec1ec4b3bfcd06f18f26fe6276

Tehnički fakultet

accordion-block_2112d6ae67329c5a0ad030628fbf9c77

Učiteljski fakultet

Skip to content