Izvještaj neovisne visoke radne skupine za maksimiziranje učinaka programa EU-a za istraživanja i inovacije – Lamy report
Neovisna visoka radna skupina za maksimiziranje učinaka programa EU-a za istraživanja i inovacije izradila je u srpnju 2017. godine izvještaj s vizijom i strateškim preporukama kako bi se maksimizirali učinci budućih EU programa za istraživanja i inovacije.

Izvještaj je rezultat razmatranja o istraživanju, inovacijama i obrazovanju. Temelji se, uz ostalo, i na evaluaciji Obzora 2020., raznim dokumentima te mišljenjima Komisije. Visoka radna skupina u izvještaju naglašava da su ulaganja u područje istraživanja i inovacija ključna za kreiranje bolje europske budućnosti imajući na umu proces svjetske globalizacije u kojem uspješnost sve više ovisi o proizvodnji te pretvaranju znanja u inovacije.

Donesene su preporuke i prijedloge vodećih načela za kreiranje EU programa nakon 2020. godine za istraživanja i inovacije. Preporuke su upućene europskim institucijama, nacionalnim vladama te drugim dionicima, privatnim tvrtkama, sveučilištima, znanstvenim i istraživačkim institutima te nevladinim organizacijama u EU, ali i šire.
 
Preporuke usmjerene ka maksimiziranju učinaka budućih europskih programa za istraživanja i inovacije možete pogledati ovdje, a izvještaj neovisne radne skupine nalazi se na sljedećoj poveznici.