Studiranje

Sveučilište u Rijeci ima za cilj pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na fakultet/akademiju ili sveučilišni odjel. Student može izabrati redoviti ili izvanredni studij. Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punoj nastavnoj satnici i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. 
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave. Status studenta dokazuje se studentskom iskaznicom.