Studenti

Rektorove nagrade studentima

DOBITNICI REKTOROVE NAGRADE u 2019./2020. ak. god.

Mladen Bošnjak – student dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Povijest i Filozofija Filozofskog fakulteta u Rijeci dobitnik je rektorove nagrade za najuspješnijeg studenta s invaliditetom. Odluka rektorice

 

_______________________________________________

DOBITNICI REKTOROVE NAGRADE u 2018./2019. ak. god.

Nagrada za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad

Tomislav Krljan – student diplomskog sveučilišnog studija Tehnologija i organizacija prometa Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Marina Rajšić – studentica diplomskog sveučilišnog studija Vizualne komunikacije i grafički dizajn Akademije primijenjenih umjetnosti.

Andrej Belančić – bivši student integriranog sveučilišnog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Nagrada “Student volonter godine”

Gabriela Begić – studentica preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Nagrada za najbolji studentski projekt

Valentina Halovanić – studentica diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemački jezik i književnost, nastavnički smjer i  diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofija,  nastavnički smjer Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Nagrada za studentski aktivizam 

Pegi Pavletić – studentica diplomskog sveučilišnog studija Istraživanje i razvoj lijekova Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.

Nagrada za sport 

Leon Marciuš – student preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Zdravstvena zaštita studenata

Zdravstvena zaštita studenata 

Svim studentima koji studiraju na Sveučilištu u Rijeci, a nisu iz Rijeke,  osigurana je odgovarajuća zdravstvena zaštita.

Zdravstvena zaštita ostvaruje se izborom doktora primarne zdravstvene zaštite u mjestu studiranja potpisom tiskanice “Izjava o izboru /promjeni izabranog doktora”.

 

Studentska ambulanta  

Dana, 2. prosinca 2019. godine na Kampusu (adresa Radmile Matejčić 5, Rijeka) započela je se radom  STUDENTSKA AMBULANTA dr. sc. Marijane Turčić, dr. med., spec. školske medicine.

Tel. kontakt 051/584-876.

Radno vrijeme studentske ambulante.

 

Ordinacija obiteljske medicine

Na  Kampusu, na istoj adresi Radmile Matejčić 5, Rijeka otvorena je ordinacija obiteljske medicine doktorice Koraljke Čop i Josipa Eljuge, dr. med.

Tel. kontakt 051/459-112.

Radno vrijeme ordinacije obiteljske medicine

 

Dodatne informacije

Kako bi se ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu u punom obimu za vrijeme trajanja studija pri Sveučilištu u Rijeci, potrebno je osobno doći u ordinaciju sa zdravstvenom iskaznicom u navedeno radno vrijeme i potpisati suglasnost o odabiru izabranog liječnika u mjestu studiranja.

Ako student želi ostati prijavljen kod izabranog doktora u mjestu prebivališta, Ugovoreni partneri Zavoda u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (opća medicina, dentalna medicina, pedijatrija i zdravstvena zaštita žena) obvezni su u skladu s potpisanim Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, osiguranom studentu koji nije opredjeljen za njegov tim, a privremeno boravi na području sjedišta ordinacije, pružiti primarnu zdravstvenu zaštitu u slučaju traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva i terapijsko zbrinjavanje u istom opsegu kao da je njegov izabrani doktor (dopis HZZO-a, KLASA:502-02/16-07/02, URBRO:338-08-15-16-02 od 11. ožujka 2016.).Više

U slučaju studenata – stranih državljana kojima zdravstvena zaštita ne pripada temeljem zakona Republike Hrvatske, zdravstvena zaštita može se osigurati nekim drugim instrumentom osiguranja.

Sistematski pregledi studenata

Sistematski pregledi studenata

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, za sve redovite studente prvih godina studija I. razine obavlja obvezni sistematske preglede sukladno točki 1.8.1. Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 126/06). Sistematski pregledi se provode u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanja studenata, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika.

POPIS NADLEŽNIH LIJEČNIKA koji provode sistematske preglede za studente Sveučilišta u Rijeci u 2019./2020. ak. god.

Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite studenata u ak. god. 2019./2020. – priopćenje.

Javni prijevoz

Gradski prijevoz
Uslugu gradskog prijevoza na području grada Rijeke unutar 4 zone pruža KD AUTOTROLEJ Rijeka. Ova tvrtka u svojoj ponudi ima pojedinačne, tjedne, mjesečne i godišnje putne karte, a za studente – studentsku iskaznicu (St) i kupon oznake St za 1, 2, 3. ili 4. zonu.
Za izdavanje prijevozne iskaznice student se mora obratiti u „Autotrolej“ i donijeti “Potvrdu” ovjerenu od strane ovlaštene osobe (evidencije studija matičnog fakulteta ili odjela). Uz tiskanicu je potrebna fotografija dimenzije 3×3,5 cm, ne starija od šest mjeseci te ovjereni indeks s upisanim i ovjerenim semestrom tekuće akademske godine.
Prodaja vrijednosnih kupona za studente počinje 21. u tekućem mjesecu i traje do 10. u slijedećem mjesecu.
Radno vrijeme prodajnih mjesta je od ponedjeljka do petka:
  • Trg bana Josipa Jelačića i Delta, od 06:45 do 19:30,
  • Opatija prvih pet dana u mjesecu od 07:30 do 16:00, ostatak mjeseca od 09:00 do 15:30.
Subotom se karte mogu nabaviti na Trgu bana Josipa Jelačića i Delti od 07:00 do 15:30 sati te u Opatiji od 08:00 do 13:00 sati.
Međugradski prijevoz
Dodatne pogodnosti studentima koji se koriste uslugom međugradskog prijevoza nude u različitim oblicima skoro svi prijevoznici koji dotiču Rijeku.
AUTOTRANS omogućuje redovnim studentima 50% popusta na povratne putne karte za domaće linije duže od 100 km. Također odobrava popuste za nositelje EURO 26 i ISIC iskaznica.
CROATIABUS omogućuje 10% popusta studentima na svim tuzemnim linijama, ali i na linijama za Njemačku i Švicarsku uz predočenje studentske iskaznice ili indeksa. Kupnjom mjesečne karte ostvaruje se popust od 30% za sve relacije po izboru putnika, jedini uvjet je da se u toku mjeseca ostvari minimalno 22 vožnje.
PANTURIST omogućuje svim studentima 40% popusta na cijenu povratne karte na bilo kojoj tuzemnoj relaciji uz predočenje iksice ili indeksa.
ČAZMATRANS daje studentima 10% popusta u međunarodnom prometu.

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci je predstavničko tijelo svih studenata Sveučilišta u Rijeci. Kao predstavnici sudjeluju u svim tijelima uprave Sveučilišta, povjerenstvima, odborima i drugim skupinama te brinu o provedbi i kvaliteti studijskih programa, kvaliteti studentskog života te surađuju sa studentskim udrugama fakulteta .

Više informacija o radu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci možete saznati na sljedećoj poveznici SZSUR

Ured za sport

Organizacija sportskih aktivnosti studenata Sveučilišta u Rijeci povjerena je kroz Ured za sport Riječkom športskom sveučilišnom savezu (RŠSS) kao organizaciji koja okuplja studentska športska društva i Udrugu kineziologa Sveučilišta u Rijeci. Savez se sastoji od Skupštine, Izvršnog i Nadzornog odbora te Predsjedništva.
Savez je osnovan koncem 2004. godine s ciljem podizanja kvalitete športskih aktivnosti na fakultetima, uključivanja što većeg broja studenata u športske aktivnosti te kvalitetno predstavljanje Sveučilišta na lokalnome, nacionalnome i međunarodnome sveučilišnome športskome planu.
Riječki športski sveučilišni savez je uključen u niz projekata, od međunarodnih športskih studentskih natjecanja, sveučilišnoga športskog natjecanja (Studentske lige) kao okosnice sveučilišnoga športa u Rijeci te ostalih športskih aktivnosti.
accordion-block_5c9954bf8c61d

Studentske aktivnosti

Statistički podaci o studentima

accordion-block_5cc017003dcaf

Arhiva

Dokumenti